ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เพชรบูรณ์
Phetchabun

" เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง "
  
     จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีหลักฐานแน่ชัดครับว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เพราะมีการสร้างสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับสุโขทัย และในหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักที่ 93 ได้กล่าวถึงเมืองเพชรบูรณ์ว่า เป็นเมืองที่อยู่ในอาณาจักรสุโขทัยครับ ซึ่งเพชรบูรณ์คงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มิใช่น้อย เพราะปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ว่าเป็นเส้นทางเดินทัพหลายครั้ง โดยเฉพาะเมื่อถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้าพระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) ได้นำกองทัพตีทัพอะแซหวุ่นกี้ ที่ล้อมเมืองพิษณุโลกออกมาได้ และก็ได้มาชุมนุมพักทัพที่เมืองเพชรบูรณ์ด้วย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ได้ดำเนินการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะมีชัยภูมิที่ตั้งอยู่ในวงเขาล้อมรอบ ทำให้ศัตรูรุกรานได้ยาก แต่แผนการนี้ต้องยกเลิกไปเมื่อ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ลาออกจากตำแหน่ง และสงครามโลกได้ยุติลง


     จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 12,678 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวังโป่ง อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และ นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และ ขอนแก่นมะขามหวาน
มะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ จนมีการยกย่องให้เมืองเพชรบูรณ์เป็น "เมืองมะขามหวาน" มะขามหวานเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด ที่นิยมปลูกกันมีหลากหลายพันธุ์ เช่น หมื่นจง นายหยัดหรือสีทอง ศรีชมภู ขันตี ฯลฯ สามารถหาซื้อได้ราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

นอกจากมะขามหวานแล้ว ยังมีเสาวรส(แพชชั่นฟรุท)หรือกระทกรก เป็นผลไม้ที่สามารถนำมาทำเป็นน้ำผลไม้มีรสเปรี้ยวอมหวานชื่นใจ

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
เป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะพิเศษคือ หนังไก่ย่างจะเหลืองกรอบแห้งน่ารับประทานมาก มีจำหน่ายตามร้านบริเวณสามแยกวิเชียรบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าบ้านนาตะกรุด
79 หมู่ 2 บ้านนาตะกรุด ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ โทร. 0 2318 5153, 0 9895 9215 ( จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียงซึ่งทำจากเศษผ้ามาเย็บต่อกัน )

ขนมจีนหล่มเก่า
อาหารที่ขึ้นชื่อเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอหล่มเก่า คือขนมจีนสด เส้นขนมจีนจะทำขึ้นใหม่ในขณะนั้นเลย โดยหยอดแป้งในน้ำร้อนและช้อนขึ้นมาทำเป็นจับขนาดเล็กพอคำ น้ำยาที่รับประทานกับขนมจีนที่นิยมมี 4 ชนิด คือ น้ำยา น้ำพริก น้ำยาป่าและน้ำปลาร้า จัดใส่ถ้วยหรือภาชนะหม้อดิน มีเครื่องเคียงประเภทผักสด ผักต้ม และผักกาดดอง

พืชผักเมืองหนาวนานาชนิด
มีจำหน่ายที่ไร่บี.เอ็นหรือร้านจำหน่ายสินค้าชาวบ้านริมทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้มีจำหน่ายที่ไร่กำนันจุล ไร่บีเอ็นและเขาค้อทะเลภูรีสอร์ท


งานมะขามหวานและงานกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี มีการประกวดมะขามหวานพันธุ์ต่าง ๆ การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพ การออกร้านต่าง ๆ มากมาย

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
จัดในช่วงเทศกาลสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ชาวเมืองเพชรบูรณ์จะมีการแห่พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดไปรอบเมืองจนถึงบริเวณหน้าวัดไตรภูมิ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเพชรบูรณ์ จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาดำลงไปในน้ำและโผล่ขึ้นมา ทำเช่นนี้จนครบทั้ง 4 ทิศ ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด หากปีใดไม่ได้กระทำพิธีอุ้มพระดำน้ำเชื่อกันว่าปีนั้นจะเกิดฝนแล้ง

เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ
เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง จัดขึ้นที่ อ.หล่มสัก เป็นเทศกาลประจำปีจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อเคารพสักการะเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมือง ปุชนียบุคคลของชาติไทย และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการเส็งกลอง และการล่องโคมไฟของชาวอำเภอหล่มสักให้ดำรงสืบไป
กิจกรรมภายในงานได้แก่ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนผาเมือง การแข่งขันเส็งกลอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพ่อขุนผาเมือง เป็นต้น

ประเพณีการเส็งกลอง ล่องโคมไฟ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอำเภอหล่มสัก ซึ่งมีมาแต่โบราณ มักนิยมเล่นในช่วงเทศการลเข้าพรรษา-ออกพรรษา (การเส็งกลองคือการตีกลอง) ซึ่งมีการเส็งกลอง 2 ลักษณะ คือ การเส็งกลองร่วมกับงานบุญบั้งไฟ โดยเชื่อว่าการเส็งกลอง เป็นการเชิญเทวดา มนุษย์โลก และภูตผีมาร่วมทำบุญบั้งไฟโดยพร้อมเพรียงกัน อีกลักษณะจะเป็นการนัดหมายช่างตามหมู่บ้านต่างๆให้นำกลองมาเส็งแข่งกัน เพื่อประกวดในเรื่อง "ความดัง" กลองที่ตีได้เส้งดังที่สุด คือ มีเสียงทุ้มกลาง แหลม ครบถ้วน จะเป็นผู้ขนะการแข่งขัน ส่วนประเพณีการล่องโคมไฟ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นกันในวันออกพรรษา ซึ่งเชื่อว่าหลังพระพุทธเจ้าได้จำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครบ 3 เดือนแล้ว จึงได้ขึ้นไปเทศนาให้พระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสิต และลงมาเทศน์โปรดมนุษย์โลกและเมืองบาดาล ซึ่งเป็นที่พอใจของพญานาคยิ่งนัก พญานาคจึงถวายพั่งไฟพญานาค เพื่อเป็นการสักการะพระพุทธองค์ร่วมกับพญานาค และเป็นการส่งเคราะห์ร้าย รวมทั้งเป็นการขอขมาแม่พระคงคาด้วย ส่วนโคมไดหรือโดมลมที่ลอยขึ้นไปในอากาศจะเป็นการบูชาเทวดา

ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกและผีตาโม่
เป็นงานเทศกาลบุญบั้งไฟขอฝนและผีตาโม่ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณที่มีประวัติยาวนาน ของผู้คนในท้องถิ่นของอำเภอหล่มเก่า เป็นผีที่คอยสิงสถิตอยู่ตามบ้านเรือน ป่าเขาลำเนาไพร ชาวบ้านที่บ้านนาทรายจึงได้จัดขบวนแห่ผีตาโม่ขึ้นในเทศกาลบุญบั้งไฟเดือนหก เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล อันจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
การเดินทางทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์ พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือ เข้าทางหลวงหมายเลข 21 ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตรถึงจังหวัดเพชรบูรณ์

การเดินทางทางรถโดยสาร
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการ เดินรถจากกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ และกรุงเทพฯ-หล่มสัก ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อ สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนพหลโยธิน โทร. 272-5242-3

ภาคเหนือ : เชียงราย : เชียงใหม่ : น่าน : พะเยา : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : อุตรดิตถ์
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ : กำแพงเพชร : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นครสวรรค์ : นนทบุรี : ปทุมธานี : พระนครศรีอยุธยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสงคราม : สมุทรสาคร : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : สุโขทัย : อ่างทอง : อุทัยธาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
: กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา : บุรีรัมย์ : บึงกาฬ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : สกลนคร : สุรินทร์ : ศรีสะเกษ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อุดรธานี : อุบลราชธานี : อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออก : จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว
ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี : ตาก : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : ราชบุรี
ภาคใต้ : กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พังงา : พัทลุง : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธาน

เพชรบูรณ์

ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์


ที่พักเพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย