ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง

     วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง ได้มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ การประมาณอายุจากชั้นหินทราย สีแดงที่ค้นพบคาดว่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 130 ล้านปีและเป็นการค้นพบครั้งแรกในภาคเหนือของประเทศ ในเขตท้องที่บ้านหนองกลาง หมู่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมซึ่งบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำยมติดอยู่ทางด้านทิศเหนือ แม่น้ำยมที่ไหลผ่านมีเกาะแก่งหินสวยงาม เหมาะแก่การล่องเรือและลงเล่นน้ำ และมีน้ำไหลนองอยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ชะง่อนหินตาดห้วยหกบริเวณกลางลำห้วยหก ที่ไหลพาดผ่านใกล้กับจุดที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์แล้วไปลงแม่น้ำยมซึ่งมีลักษณะสวยงาม และในป่าบริเวณดังกล่าวยังมีนกยูงอีกหลายฝูงประมาณร้อยกว่าตัว อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น ลิง หมูป่า เก้ง เป็นต้น

ภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปเป็นแนวเขาสูงวางตัวทอดยาวเป็นแนวเหนือ – ใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 300 – 557 เมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่านเป็นแนวยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตก มีลำห้วยที่สำคัญจำนวน 2 สาย ซึ่งมีน้ำตลอดปี คือ ลำห้วยหก และลำห้วยโป่ง ซึ่งไหลไปลงแม่น้ำยม ลักษณะทางปัฐพีวิทยา ชั้นดินตื้น ดินชั้นบนเป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทรายสีน้ำตาล ระบายน้ำดี ความร่วนซุยสูง อุ้มน้ำไม่ดี ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ ลักษณะทางธรณีวิทยา หินที่พบ เป็นหินทราย หินปูน หินตะกอน หินแปร หินชนวน และหินดินดาน

สัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นในพื้นที่จำแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ชนิดที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น หมูป่า เก้ง กระจงเล็ก กระแตใหญ่เหนือ และกระรอก เป็นต้น
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ชนิดที่ได้พบเห็นในปัจจุบันได้แก่ กิ่งก่า งูชนิดต่าง ๆ จิงเหลน และตุ๊กแก เป็นต้น
นก มักเป็นกลุ่มที่พบเห็นได้ง่ายที่สุด เช่น นกโพระดกคอสีฟ้า ไก่ป่า นกยูง นกกะปูดใหญ่ กลุ่มเหยี่ยว และกลุ่มนกกระจิบกระจ้อยอีกหลายชนิด

ป่าและพันธุ์ไม้
สภาพป่าทั่วไปยังมีความสมบูรณ์ของป่ามาก มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ลักษณะทั่วไปเป็นป่าแดง ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ป่าแพะ หรือป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขึ้นอยู่ปะปนกันไม่ค่อยแน่นทึบ พื้นที่แห้งแล้ง ดินร่วนปนทราย หรือกรวดลูกรัง ความสมบูรณ์น้อย ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญที่สำรวจพบ ได้แก่ เต็ง พลวง ทิ้วขน ประดู่ รกฟ้า รัง สมอไทย เหียง เป็นต้น ส่วนพืชคลุมพื้นที่ป่า หรือไม้พื้นล่างที่สำรวจพบ ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่ม เป้ง กระเจียว เป็นต้น

การเดินทาง
จากจังหวัดพะเยา ไปทางอำเภอจุน อำเภอปง ถึงทางแยกเข้าอำเภอเชียงม่วน ให้เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไปจังหวัดแพร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ถึงปากทางเข้าวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง ระยะทางรวมประมาณ 121 กิโลเมตร

สถานที่ติดต่อ
วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา

วนอุทยานในประเทศไทย

วนฯถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
วนอุทยานน้ำตกแม่โท
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ
วนอุทยานพญาพิภักดิ์
วนอุทยานภูชี้ฟ้า
วนอุทยานสันผาพญาไพร
น้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี
วนอุทยานเขาหลวง
วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง
วนอุทยานถ้ำผาตูบ
วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง
วนอุทยานภูลังกา
วนอุทยานนครไชยบวร
วนอุทยานเขาพนมทอง
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
วนอุทยานแพะเมืองผี
วนอุทยานแก้วโกมล
วนอุทยานทุ่งบัวตอง
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
วนอุทยานผาหินตั้ง
วนอุทยานม่อนพระยาแช่
วนอุทยานดอยเวียงแก้ว
วนอุทยานถ้ำลม ถ้ำวัง
วนอุทยานต้นสักใหญ่
วนอุทยานถ้ำเขาวง
วนอุทยานพระแท่นดงรัง
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
วนอุทยานเขาเจ้าบ่อทอง
วนอุทยานเขาตาม่องล่าย
วนอุทยานเขาแม่รำพึง
วนอุทยานท้าวโกษา
วนอุทยานปราณบุรี
วนอุทยานป่ากลางอ่าว
วนอุทยานเขานางพันธุรัต
วนอุทยานชะอำ
วนอุทยานถ้ำเขาน้อย
วนอุทยานพุม่วง
วนอุทยานภูผาวัว
วนอุทยานภูแฝก
วนอุทยานภูพระ
วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
วนอุทยานเขากระโดง
วนอุทยานโกสัมพี
วนอุทยานชีหลง
วนอุทยานดงบังอี่
วนฯถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
วนอุทยานภูบ่อบิด
วนอุทยานภูผาล้อม
วนอุทยานหริรักษ์
วนอุทยานป่าสนหนองคู
วนอุทยานพนมสวาย
วนอุทยานภูผาแดง
วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง
วนอุทยานน้ำตกธารงาม
วนอุทยานภูพระบาทบัวบก
วนอุทยานวังสามหมอ
วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
วนอุทยานน้ำตกพ่าน
วนอุทยานน้ำตกรามัญ
วนอุทยานสระนางมโนราห์
วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
วนอุทยานควนเขาวัง
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์

 


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย