ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

     ที่ลุ่มน้ำแควน้อย มีเมืองโบราณแห่งหนึ่ง เรียกกันว่า "เมืองสิงห์" ซึ่งได้ขุดค้นพบโครงกระดูก ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่รู้จักใช้โลหะ มาทำเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับแล้ว และได้พบฐานโบราณสถานอิฐ ในสมัยทราวดี จนกระทั่งมีการก่อสร้างปราสาทด้วยศิลาแลง ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘

     เมืองสิงห์แห่งนี้คงจะเป็นเมืองที่มีชื่อกล่าวถึงในจารึก ปราสาทพระขรรค์ในประเทศกัมพูชา และอาจกล่าวได้ว่า เป็นโบราณสถานแบบเขมร ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของประเทศไทย

     ปัจจุบันเมืองสิงห์เป็นเมืองโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย ในเขต ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบไปด้วย กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง และคูน้ำหลายชั้น ล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีศาสนสถาน คือ ตัวปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของเมือง นอกจากนี้ภายในยังมีซากศาสนสถานอีก ๓ แห่ง เมืองในลักษณะดังกล่าว เป็นเมืองที่เนื่องในศาสนา สร้างขึ้นตามคตินิยมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

     เมืองสิงห์และศาสนสถาน ภายในเมืองที่เหลือให้เห็นอยู่ ส่วนใหญ่คงเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยเดียวกัน ที่มีอายุการก่อสร้างอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ นอกจากนี้ เมืองสิงห์ยังมีความสำคัญในฐานะ ที่เป็นเมืองปากทางไปยังดินแดนประเทศพม่าตอนใต้อีกด้วย

     จากคุณค่าและความสำคัญของโบราณสถานเมืองสิงห์ดังกล่าว กรมศิลปากรได้ให้ความสนใจ ดำเนินการจัดทำโครงการบูรณะและปรับปรุง นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา จากสภาพเดิม ที่เป็นป่ารกร้าง โบราณสถานชำรุด ทรุดโทรม ขาดการเหลียวแล จนกระทั่งบัดนี้ เมืองสิงห์และโบราณสถานที่เมืองสิงห์ ได้รับการบูรณะและพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ประมาณ ๖๔๐ ไร่ อย่างเรียบร้อยและสวยงาม

     อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ได้เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ และบริการท่องเที่ยว ภายในบริเวณอุทยานฯ นอกเหนือจากโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างดี ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุ ที่พบในเมืองสิงห์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอีกด้วย

     บริเวณทั่วทั้งอุทยานได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ มีถนนหนทางและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจน เรือนพักรับรองริมแม่น้ำแควน้อย ด้วยเหตุนี้อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน เปิดอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๐ ซึ่งนับได้ว่า เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ แห่งแรกที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

ลำดับ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
1.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา
2.   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สุโขทัย
3.   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   บุรีรัมย์
4.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   เพชรบุรี
5.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สุโขทัย
6.   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   นครราชสีมา
7.   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   กาญจนบุรี
8.   อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร   กำเเพงเพชร
9.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุดรธานี
10.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   เพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า