ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

     เมืองศรีสัชนาลัย เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่งของแคว้นสุโขทัย เมื่อแรกตั้ง มีฐานะเป็นราชธานีควบคู่มากับสุโขทัยโดยตลอด ต่อมาสมัยหลังได้ลดฐานะเป็นเมืองลูกหลวง จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นโท และในที่สุดเมืองศรีสัชนาลัยก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ประวัติการสร้างเมืองศรีสัชนาลัย เชื่อกันว่าที่ตั้งเดิมอยู่ทางตอนใต้ของเมืองศรีสัชนาลัย ชื่อว่า เมืองชะเลียงมีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมา ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ในบริเวณที่ปัจจุบัน

     ปัจจุบันเมืองศรีสัชนาลัยเก่า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สภาพร่องรอยของโบราณสถานมีอยู่ให้เห็นชัดเจนเป็นจำนวนมาก กำแพงเมืองเห็นเป็นเมือง ๓ ชั้น ล้อมรอบโดยชั้นในสุด ก่อด้วยศิลาแลงชั้นกลางและชั้นนอกก่อด้วยกำแพงดิน โบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่เดิมนั้น ทั้งเมืองเป็นป่ารกร้าง โบราณสถานถูกขุดทำลายเสียหายเป็นอันมาก เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน อันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติไว้ กรมศิลปากรได้เข้ามาดูแลรักษาและบูรณะโบราณสถาน นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นต้นมา ในที่สุดการบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานในเขตเมืองศรีสัชนาลัย ได้รับความสนใจ และให้ความสำคัญ ให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) เพื่อดำเนินการในรูปของโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย นับแต่นั้นเป็นต้นมา

     การดำเนินการของโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ปัจจุบันได้บรรลุเป้าหมายเป็นอันมาก โบราณสถานตลอดจนภูมิทัศน์ภายในเขตกำแพงเมืองศรีสัชนาลัย ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยไปแล้วถึงร้อยละ ๘๐ และเริ่มที่จะดำเนินการในเขตนอกเมืองหรืออรัญญิกไปได้กว่าร้อยละ ๓๐ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่า เมืองศรีสัชนาลัยในอดีต จะได้รับการฟื้นฟูให้ประจักษ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ขณะนี้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีโบราณสถานและ ธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานอย่างกลมกลืนกัน เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วไป สามารถเปิดบริการ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม ทั้งนี้กรมศิลปากรได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนแหล่งส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ในเขตอุทยานไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว

     ด้วยคุณค่า ทางศิลปะและประวัติศาสตร์ของสมบัติวัฒนธรรมต่าง ๆ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ได้รับการขึ้นเป็นทะเบียนอยู่ในบัญชีมรดกโลก ในฐานะ เมืองบริวารของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓

ลำดับ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
1.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา
2.   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สุโขทัย
3.   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   บุรีรัมย์
4.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   เพชรบุรี
5.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สุโขทัย
6.   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   นครราชสีมา
7.   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   กาญจนบุรี
8.   อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร   กำเเพงเพชร
9.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุดรธานี
10.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   เพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า