ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

     จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันเป็นปากประตูเปิดไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางสำคัญของ ภาคอีสานของประเทศไทย ด้วยพัฒนาการตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักเพียงการใช้หินมาทำ เครื่องมือ เครื่องใช้ จนกระทั่งมนุษย์ในอดีตที่ราบสูง บริเวณแอ่งโคราชแห่งนี้ รู้จักเทคนิค วิธีการตัดหินจากภูเขา แล้วยกเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มาเป็นระยะทางไกล ๆ เพื่อก่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า "ปราสาท"

     ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้น ก็คือ ปราสาทหินพิมาย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นถึง ความเป็นศูนย์กลางและเป็นปากประตูสำคัญ จากลุ่มแม่น้ำมูล ไปสู่เมืองพระนครของอาณาจักรกัมพูชา และบ้านเมืองในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างน้อยก็ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมา

     พิมายนั้น เป็นเมืองโบราณในลุ่มน้ำมูล ที่มีอดีตอันรุ่งเรืองและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ตัวเมืองโบราณ มีคูน้ำ กำแพงเมืองล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน มีประตูเมืองทั้ง ๔ ทิศ ก่อด้วยศิลา ปัจจุบันเหลือให้เห็นชัดเจนเพียงด้านทิศใต้ ที่หันหน้าไปสู่เมืองพระนครในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบริเวณกลางเมือง มีศาสนสถานขนาดใหญ่ ก่อสร้างด้วยหินตั้งอยู่ ซึ่งก็คือ ปราสาทหินพิมายนั่นเอง

     ปราสาทหินพิมาย นับเป็นพุทธศาสนสถานในลัทธิมหายาน ที่สร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๖ กล่าวคือ สร้างขึ้นก่อนปราสาทหินนครวัด และลักษณะของหลังคา ปราสาทพิมาย ได้เป็นต้นแบบของการก่อสร้างปราสาท นครวัดของเขมร ในสมัยต่อมา

     เนื่องจาก ปราสาทหินพิมายนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ จึงเข้าใจว่าเพื่อรับกับถนนที่ตัดมาจากกัมพูชา ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘ และมีการสร้างอโรคยศาลา และที่พักเดินทาง ขึ้นตามแนวถนนจนถึงพิมาย ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมัน ที่ ๗ มหาราชองค์สุดท้ายของกัมพูชา

     โบราณสถานในเมืองพิมาย นั้นปรากฏ มีอยู่หลายแห่งทั้งนอกเมืองและในเมืองโบราณพิมาย แต่ที่สำคัญ ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย เกือบทั้งหมดมีสภาพปรักหักพัง ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาใน พ.ศ. ๒๕๐๗ กรมศิลปากร ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส สนับสนุนการบูรณะองค์ปรางค์ ประธานของปราสาทหินพิมาย จนแล้วเสร็จ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ในที่สุด เมืองพิมายและปราสาทหินพิมาย ก็ได้รับบรรจุให้เป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๕ เพื่อดำเนินการบูรณะโบราณสถาน ในกลุ่มเมืองพิมาย ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของชาติ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา จนแล้วเสร็จ และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ อย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธี

     ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้บูรณะพัฒนาจนเกือบสมบูรณ์แล้ว เปิดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ลำดับ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
1.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา
2.   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สุโขทัย
3.   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   บุรีรัมย์
4.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   เพชรบุรี
5.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สุโขทัย
6.   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   นครราชสีมา
7.   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   กาญจนบุรี
8.   อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร   กำเเพงเพชร
9.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุดรธานี
10.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   เพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า