ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

     ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่สำคัญ มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งเด่นอยู่บนยอดภูเขาไฟ ที่ระเบิดและดับสนิท เมื่อ ๙๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การวางผังสิ่งก่อสร้างเป็นระเบียบได้สัดส่วนลงตัว ตั้งแต่บันไดทางขึ้นไปจนถึงตัวปราสาท เป็นปราสาทบนภูเขาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ มีผังสมบูรณ์ และยังคงสภาพเดิมมากที่สุด ถือได้ว่าผู้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ ได้เลือกทำเลการก่อสร้าง ได้อย่างเหมาะเจาะ กล่าวคือ ตั้งแต่ทางขึ้นจากเขา มุ่งไปสู่ทางเดินที่ตัดตรงไปยังสะพานนาคจนถึง ทางขึ้นชานชาลา จนกระทั่งถึงทางเข้าสำคัญ คือ โคปุระด้านทิศตะวันออก พุ่งตรงเข้าไปจนถึงครรภคฤหะ ประดิษฐานรูปเคารพประธาน คือ ศิวลึงค์ เป็นรูปเคารพแทนมหาเทพ หรือพระศิวะ ทางลัทธิไศวนิกาย เส้นทางทั้งหมดนี้เป็นเส้นแผนบังคับของกลุ่มอาคารในแนวแกนทิศตะวันออก

     สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยศิลาทรายสีชมภู ศิลาแลง และอิฐ อันเป็น สถาปัตยกรรมที่สร้างเสริมกันมา หลายศตวรรษ เรียงรายตั้งแต่ลาดเชิงเขาไปถึงยอดเขา ในระยะแรก ๆ ศาสนสถานบนพนมรุ้ง สร้างขึ้นเพื่อ เป็นแหล่งพิธีกรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่รอบ ๆ ต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ในที่สุด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสังคมและการเมืองระหว่างชุมชนในท้องถิ่นนี้กับเมืองพระนคร หรือ ประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน เมื่อศึกษาทางด้านศิลปกรรมแล้ว ปรางค์อิฐ ที่ตั้งอยู่ภายในระเบียงคต บนลานปราสาท จำนวน ๒ องค์ มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกองค์หนึ่ง และหันหน้าไปทางทิศใต้องค์หนึ่งนั้น เป็นศาสนสถานกลุ่มแรกสุดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ปรางค์น้อย คือเทวสถาน ซึ่งตั้งอยู่ทางมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้สร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ และยังคงสร้างไม่เสร็จส่วนปราค์ประธานสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗

     นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ด้วย คือ บรรณาลัย สร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งหลักฐานดังกล่าวยืนยันได้จากศิลาจารึกจำนวน ๑๑ หลัก ซึ่งพบที่ปราสาทพนมรุ้ง

     ปราสาทพนมรุ้งได้ถูก ทอดทิ้ง รกร้าง มาเป็นเวลานาน ต่อมากรมศิลปากรได้เริ่มทำการบูรณะ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นต้นมา ปัจจุบันกลุ่มโบราณสถานบนพนมรุ้ง ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดำเนินการ ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และ ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ได้กระทำ พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ลำดับ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
1.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา
2.   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สุโขทัย
3.   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   บุรีรัมย์
4.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   เพชรบุรี
5.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สุโขทัย
6.   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   นครราชสีมา
7.   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   กาญจนบุรี
8.   อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร   กำเเพงเพชร
9.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุดรธานี
10.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   เพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า