ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร

     กำแพงเพชร เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นในราวพุทธ ศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ ซึ่งเมืองกำแพงเพชร ปรากฏชื่อเป็นครั้งแรกในจารึกวัดมหาธาตุ และวัดพระศรี ในพระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา เรียกเมืองกำแพงเพชรนี้ว่า "เมืองชากังราว" หรือ "ชาดงราวกำแพงเพชร" มีฐานะเป็น เมืองลูกหลวงและเมืองพญามหานครของสุโขทัย มาตามลำดับ

     ปัจจุบันเห็นร่องรอยกำแพงเมือง ตลอดจนโบราณวัตถุสถานที่สวยงามอยู่อย่างมากมาย ทั้งภายในเขต กำแพงเมืองโบราณและบริเวณนอกเมือง ซึ่งปัจจุบันส่วนหนึ่งของโบราณสถานตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่ตั้งตัว

     จังหวัดกำแพงเพชร แต่เดิมนั้นโบราณสถานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ถูกขุดทำลายทอดทิ้งไว้ เป็นป่ารกทึบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโบราณสถานที่อยู่นอกเขตกำแพงเมืองโบราณ การบูรณะปรับปรุงโบราณสถาน เมืองกำแพงเพชร เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีพระยาอนุมานราชธนเป็นประธาน โดยมีกรมศิลปากร ทำการบูรณะโบราณสถาน ภายในเขตกำแพงเมืองมาตามลำดับ และกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อดูแลและปฏิบัติงานบูรณะโบราณสถานในระยะเวลาต่อมา ในที่สุดโครงการอุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จึงได้รับความเห็นชอบให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙)

     ปัจจุบันกรมศิลปากรรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อบูรณะ และพัฒนาโบราณสถานเมืองกำแพงเพชร ในพื้นที่ ๒,๑๑๔ ไร่ มีโบราณสถานกลุ่มใหญ่ ๆ กระจายอยู่โดยทั่วไป ทั้ง ๒ ฟาก ฝั่งแม่น้ำปิง ไม่ต่ำกว่า ๘๑ แห่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๔ เป็นที่คาดหวังว่า เมื่อการดำเนินงานบูรณะปรับปรุงโบราณสถาน เมืองกำแพงเพชรแล้วเสร็จ ก็จะกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ที่อำนวยผลต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาติอีกแห่งหนึ่ง

     อย่างไรก็ดี ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในปัจจุบัน ก็เปิดบริการ สามารถเข้าชมโบราณสถาน ในบริเวณเขตอรัญญิก ซึ่งอยู่นอกเมือง ทางด้านทิศเหนือ และในพื้นที่ ที่ได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะในเขตกำแพงเมือง รวมทั้งมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่แสดงโบราณศิลปวัตถุและประวัติความเป็นมาของเมืองกำแพงเพชร อยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

ลำดับ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัด
1.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา   อยุธยา
2.   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   สุโขทัย
3.   อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง   บุรีรัมย์
4.   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   เพชรบุรี
5.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   สุโขทัย
6.   อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย   นครราชสีมา
7.   อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์   กาญจนบุรี
8.   อุทยานประวัติศาสตร์กำเเพงเพชร   กำเเพงเพชร
9.   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท   อุดรธานี
10.   อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ   เพชรบูรณ์


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า