ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

     เมื่อวันที่31 ธันวาคม 2535 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ ได้ทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ว่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ท้องที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม เห็นควรสำรวจจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้ออกทำการสำรวจ มีผลการสำรวจปรากฏว่า มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง มีพื้นที่ประมาณ 147,000 ไร่ หรือ 235.2 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายซึ่งเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ประกอบกับพื้นที่ป่าดังกล่าวติดต่อกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมประกาศ

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตั้งอยู่บริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลท่าอิบุญ ตำบลห้วยไร่ ตำบลบ้านติ้ว ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านกลาง และตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศเหนือ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้าย ตำบลปากช่อง อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,143 เมตร เนื่องจากป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้ายส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง บริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ประกอบไปด้วยลำห้วยขนาดเล็กหลายสาย ลำน้ำที่สำคัญในพื้นที่ คือ ลำน้ำป่าสัก มีลำห้วยที่สำคัญมีน้ำไหลตลอดปี ป่าลุ่มน้ำป่าสักฝั่งซ้ายประกอบด้วยภูเขาหลายลูก เช่น เขาขุนน้ำพายสูง 1,143 เมตร เขาโคกเดินฤาษีสูง 1,082 เมตร เขาแท่นช้างสูง 902 เมตร ภูลวกสูง 914 เมตร เขาผาแดงสูง 746 เมตร ภูหินลากสูง 697 เมตร เขาวังหารสูง 659 เมตร เขาห้วยค้อสูง 701 เมตร เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในภูมิอากาศประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ทั้งนี้เพราะจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในโซนร้อนทางตอนเหนือของเขตศูนย์สูตร และอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมประจำฤดู แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูฝนครอบคลุมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม กินเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเฉพาะบางช่วงเดือนกันยายน ฝนจะตกหนัก ฤดูหนาวเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนไปจนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ รวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือนครึ่ง อุณภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 10.19 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม อุณภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28.13 องศาเซลเซียส

ชนิดป่าและพรรณไม้
     สภาพป่าเป็นผสมประกอบด้วยป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และป่าไผ่มีไม้ขึ้นล่างรอเวลาที่จะฟื้นสภาพป่า และมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน มะค่าโมง แดง ประดู่ ตะแบก ไผ่ ฯลฯ

สัตว์ป่า
      บริเวณพื้นที่ป่า มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ทำให้สัตว์ป่าชุกชุม และมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารสมบูรณ์ ซึ่งพบสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น เลียงผา หมี เก้ง กวาง ลิ่น หมูป่า อีเห็น ชะมด ชะนี ลิง เม่น ไก่ฟ้า นกชนิดต่างๆ ฯลฯ

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     น้ำตกแม่สุรินทร์
การเดินทาง
     การเดินทางเนื่องจากมีเส้นทางหลวงแผ่นดินจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ไป อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงสะดวกต่อการเดินทาง

ติดต่อสอบถาม
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง ตู้ปณ. 7 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 61170

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย