ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ

     วันที่ 23 มีนาคม 2538 จังหวัดจันทบุรีมีหนังสือ ขอให้กำหนดพื้นที่ป่าเตรียมการสงวนป่าโป่งน้ำร้อน เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้กรมป่าไม้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจพื้นที่

     วันที่ 14 มิถุนายน 2538 เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจพื้นที่เตรียมการสงวนป่าโป่งน้ำร้อน ป่าสงวนแห่งชาติป่าปัถวี และป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรหม

     วันที่ 30 ธันวาคม 2541 จังหวัดจันทบุรี เสนอต่อกรมป่าไม้ให้ชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากายจนาภิเษก” กรมป่าไม้ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสำนักพระราชวัง สำนักเลขาธิการว่า ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ชื่อ ว่า “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ”

ทิศเหนือ จรด พื้นที่ทำกินราษฎรในท้องที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ จรด แนวแบ่งเขตระหว่าง จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด
ทิศตะวันออก จรด แนวแบ่งเขตระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันตก จรด พื้นที่ทำกินราษฎรท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม และ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ในแนวถนนสายจันทบุรี – สระแก้ว

ลักษณะภูมิประเทศ
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 200 – 954 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ของลำห้วยหลายสาย เช่น คลองเครือหวาย คลองโป่งน้ำ คลองตาชัน คลองตาคง และคลองทับไทร ซึ่งต่อมาได้สร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นในพื้นที่ คือ อ่างเก็บน้ำคีรีธาร ซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ ทั้งหมด 76,000,000 ลูกบาศก์เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด 12.5 องศาเซลเซียส
     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด 36.7 องศาเซลเซียส

ชนิดป่าและพรรณไม้
     สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้น มีพรรณไม้ตามธรรมชาติขึ้นอยู่หนาแน่น ไม้ชั้นบนที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ ทะโล้ , ตาเสือ , ตะเคียนทอง , สีละมัน , กะบาก , สะตอ , ยางแดง , เทพธาโร , มะหาด , แดงเขา , หว้า และพญาไม้ เป็นต้น ไม้ชั้นรองลงมา ได้แก่ มะพลับ , หย่อง , มะส้าน , เลือดควาย และพลองใบเล็ก เป็นต้น ไม้เรือนยอดชั้นล่าง ได้แก่ มะไฟ , ค้างคาว , ดีหมี , มะยมป่า , ยอป่า และจันทร์ชะมด เป็นต้น ไม้ชั้นล่าง และกล้าไม้ ได้แก่ ขานาง , กะพ้อ , หวาย , เต่าร้าง , นาค และเข็มป่า เป็นต้น

สัตว์ป่า
     มีสัตว์ป่าอย่างน้อย 150 ชนิด แบ่งเป็นประเภทมีดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เก้ง กวางป่า กระจง หมูหริ่ง หมาหริ่ง พังพอน หมีคน หมีควายเม่น ชะนี ค่าง ลิงลม อีเห็น เสือโคร่ง เสือดาว เม่นใหญ่ เม่นหางพวง และลิงกัง เป็นต้น

นก เช่น เหยี่ยวภูเขา นกกระทาดงแข้งเขียว นกแขกเต้า นกหกเล็กปากแดง นกกระปูด นกขุนแผน นกตะขาบทุ่ง นกกางเขนบ้าน นกกางเขนดง นกขมิ้น นกเขียวก้านตอง นกเอี้ยง นกตีทอง นกกระรางหัวหงอก นกขุนทอง นกปรอดหัวโขนเคราแดง นกหัวขวาน นกเขาเขียว และนกเขียวคราม เป็นต้น

สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหัวแดง จิ้งเหลนหลากลาย จิ้งเหลนบ้าน เหี้ย ตะกวด งูสิง งูเห่า งูจงอาง งูกะปะ และงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง เป็นต้น

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น เขียดหลังปุ่มที่ราบ เขียนหนอง กบแรด กบหงอน เขียดอ่อง และอึ่งอ่างบ้าน เป็นต้น

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     แหล่งที่สวยงามตามธรรมชาติ เช่น น้ำตก มีอยู่หลายแห่งแต่เป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีความสูงไม่มากนัก เช่น น้ำตกปัถวี น้ำตกชำปาง น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกทับปะตี คลองโป่งน้ำร้อน และอ่างเก็บน้ำคีรีธาร เป็นต้น
การเดินทาง
     เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีถึงอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยเส้นทางสาย จันทบุรี - สระแก้ว ระยะทาง ประมาณ 42 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อไปตามเส้นทางสาย โป่งน้ำร้อน - บ้านผักกาด ไปยังปากทางเข้า พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะทาง ประมาณ12 กิโลเมตร

ติดต่อสอบถาม

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตู้ปณ. 9 ปณจ. มะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย