ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2537 จังหวัดพะเยาได้รับการร้องขอจากราษฎรในท้องที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยาให้ดำเนินประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จุนและป่าสงวนแห่งชาติใกล้เคียง ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีเนื้อที่ประมาณ 231,875 ไร่ หรือประมาณ 371 ตารางกิโลเมตร

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ล่ม 114 ตอนที่ 19ก ให้เป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

สถานที่ตั้งและอาณาเขต
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินป่าน้ำแวน ป่าห้วยไคร้ ป่าแม่จุน และป่าแม่ยม
ทิศเหนือ เริ่มตั้งแต่ดอยผาผึ้ง ติดเส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านดอนศรีชุม ตำบลลอ อำเภอจุน กับ บ้านวังขอนแดง ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ทางทิศเหนือติดกับเขตตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
ทิศตะวันออก จรด กับด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านแวนโค้ง บ้านสันติสุข บ้านใหม่ เจริญไพร บ้านนาสา บ้านศรีวิไล ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
ทิศใต้ จรด กับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยาไปถึงดอยขุนน้ำจุน
ทิศตะวันตก จรดป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา

ลักษณะภูมิประเทศ
     ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับเนินเขาเป็นลูหระนาดตลอดพื้นที่ การวางตัวของแนวเขา จะทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ความลาดชันของพื้นที่อยู่ช่วงประมาณ 30 – 60 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะภูมิอากาศ
     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 28 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ต้นเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 27 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 21 องศาเซลเซียส

ชนิดป่าและพรรณไม้
     ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พรรณไม้สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก มะค่าโมง ตะเคียน ยางแดง ประดู่ ก่อ ตะแบก เต็ง รัง เหียง พลวง เก็ดดำ เก็ดแดง ยมหอม เสลา กระบก เป็นต้น

สัตว์ป่า
     สัตว์ป่าของท้องถิ่นที่สำคัญมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ นกยูง เลียงผา เก้ง กวาง ไก่ฟ้า กระรอก อีเห็น งูชนิดต่าง ๆ นกเขา ลิงลม หมี หมาป่า กระจง ตะกวด ลิงวอก นกกระราง หมูป่า เป็นต้น

จุดเด่นที่น่าสนใจ
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ มีจุดเด่นที่ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะดงไม้ตะเคียน บริเวณแม่ห้วยทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต้นไม้มีขนาดใหญ่มากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ไปเที่ยวชม นอกจากนี้มีสัตว์ป่าประจำท้องถิ่นที่ชุกชุมคือ นกยูง
การเดินทาง
     การเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ สามารถ เดินทางได้ 2 ทาง คือ

     1.ทางบก จากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือกรุงเทพฯ ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา เดินทางถึง อำเภอจุน มีรถโดยสารประจำทางสาย ๆ ได้แก่
รถโดยสารจาก จังหวัดพะเยา – อำเภอเชียงคำ
รถโดยสารจาก จังหวัดพะเยา – อำเภอเชียงคำ – อำเภอเชียงของ
รถโดยสารจาก จังหวัดพะเยา – อำเภอปง
รถโดยสารจาก จังหวัดพะเยา – จังหวัดน่าน
เมื่อเดินทางมาถึง อำเภอจุน มีรถโดยสารขนาดเล็ก และจักรยานยนต์รับจ้างให้บริการถึงที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

     2.ทางอากาศ จากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ถึง ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงราย แล้วเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางธรรมดา จาก จังหวัดเชียงราย ถึง อำเภอจุน หรือเดินทางโดยรถยนต์โดยสารเหมือนทางบก

ติดต่อสอบถาม

     สำนักงานป่าไม้ จังหวัดพะเยา
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตู้ ปณ. 6 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ (054) 421557

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย