ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตะเบาะ ห้วยใหญ่

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ เนื้อที่ 408,707 ไร่ โดยตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ป่าห้วยหิน-คลองตีบ ป่าลำกง-คลองตะโก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าเตรียมการป่าสงวนแห่งชาติโครงการพัฒนาป่าภูเขียว (ป่าภูแสนคาด้านทิศเหนือ) ในท้องที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 เป็นป่าผืนติดต่อกับอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบผสม ป่าแดง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและลำน้ำชี เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กระทิง วัวแดง เลียงผา หมี เสือ และสัตว์จำพวกนกต่างๆ พื้นที่บางส่วนได้ถูกราษฎรเข้าบุกรุกขยายพื้นที่ทางด้านการเกษตร และทางเขตฯได้ดำเนินการอพยพออกหมดแล้ว และในขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าถาวร และหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราว เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต่อไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นเทือกเขาทางด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนติดต่อกัน เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้

ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
1. ฤดูร้อนระหว่างเดือน มี.ค. -- เม.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29c
2. ฤดูฝนระหว่างเดือน พ.ค. -- ต.ค. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24c
3. ฤดูหนาวระหว่างเดือน พ.ย. -- ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17c
การเดินทาง
     การเดินทางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ไปตามถนนเพชรเกษมและถนนแสงชูโตถึงจังหวัดกาญจนบุรี หรือทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร และจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-อำเภอศรีสวัสดิ์ ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าหนองหอย ตำบลวังด้ง ซึ่งเป็นด่านแรกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก
     ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 63000

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ฮานอย ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์สเปน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฮอกไกโด รับทำวีซ่า ทัวร์ภูกระดึง ทัวร์ลี่เจียง รับทำวีซ่าจีน ทัวร์พม่า ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์เวียดนาม