ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตะเบาะ ห้วยใหญ่

     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ เนื้อที่ 408,707 ไร่ โดยตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของป่าสงวนแห่งชาติตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ป่าห้วยหิน-คลองตีบ ป่าลำกง-คลองตะโก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าเตรียมการป่าสงวนแห่งชาติโครงการพัฒนาป่าภูเขียว (ป่าภูแสนคาด้านทิศเหนือ) ในท้องที่อำเภอหนองบัวแดงและอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และให้เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 เป็นป่าผืนติดต่อกับอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบผสม ป่าแดง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและลำน้ำชี เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น กระทิง วัวแดง เลียงผา หมี เสือ และสัตว์จำพวกนกต่างๆ พื้นที่บางส่วนได้ถูกราษฎรเข้าบุกรุกขยายพื้นที่ทางด้านการเกษตร และทางเขตฯได้ดำเนินการอพยพออกหมดแล้ว และในขณะนี้ได้ดำเนินการตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าถาวร และหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราว เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต่อไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     เป็นเทือกเขาทางด้านตะวันออกของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนติดต่อกัน เป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้

ลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
1. ฤดูร้อนระหว่างเดือน มี.ค. -- เม.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29c
2. ฤดูฝนระหว่างเดือน พ.ค. -- ต.ค. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24c
3. ฤดูหนาวระหว่างเดือน พ.ย. -- ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17c
การเดินทาง
     การเดินทางจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ไปตามถนนเพชรเกษมและถนนแสงชูโตถึงจังหวัดกาญจนบุรี หรือทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร และจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-อำเภอศรีสวัสดิ์ ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าหนองหอย ตำบลวังด้ง ซึ่งเป็นด่านแรกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก
     ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อสอบถาม
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 63000

ภาคเหนือ
เขาสนามเพรียง
เชียงดาว
อมก๋อย
สะเมิง
แม่ตื่น
อุ้มผาง
ดอยผาช้าง
เวียงลอ
ตาเบาะ-ห้วยใหญ่
ภูผาแดง
ดอยหลวง
ดอยเวียงหล้า
สันปันแดง
ลุ่มน้ำปาย
แม่ยวมฝั่งขวา
สาละวิน
ดอยผาเมือง
ถ้ำเจ้าราม
ภูเมี่ยง-ทอง
น้ำปาด
แม่จริม
ลำน้ำน่านฝั่งขวา
ห้วยขาแข้ง
ภาคกลาง
สลักพระ
ทุ่งใหญ่นเรศวร
เขาสอยดาว
คลองเครือหวาย
เขาอ่างฤาไน
เขาเขียว-เขาชมพู่
กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
แม่น้ำภาชี
ซับลังกา
ภาคอีสาน
ภูเขียว
ผาผึ้ง
ดงใหญ่
ภูสีฐาน
ภูค้อ-ภูกระแต
ภูหลวง
พนมดงรัก
ห้วยศาลา
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
ภูวัว
ยอดโดม
บุณฑริก-ยอดมน
ภาคใต้


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : @changnoiholiday Facebook : @ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย