ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตาม ธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์-สัตว์ป่า

การกำหนดให้มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สืบเนื่องมาจากการที่สัตว์ป่าจะสามารถดำรงชีพและสืบเชื้อสายต่อไปได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัยดังกล่าว ซึ่งดูยิ่งจะเพิ่มความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัตว์ป่า เมื่อป่าไม้ถูกทำลายลงสัตว์ป่าก็ต้องต่อสู้กันเพื่อแก่งแย่งแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่มีจำกัด ทำให้สัตว์ป่ามีสุขภาพอ่อนแอและล้มตายไปมาก ขณะเดียวกับมนุษย์มีการพัฒนาอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการล่าสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหล่านี้เป็นสาเหตุให้สัตว์ป่าถูกทำลายไปได้โดยง่าย ทำให้สัตว์ป่าบางชนิดปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดเกือบสูญพันธุ์หรือบางชนิดก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสงวนและรักษาป่าไม้ไว้ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ลำดับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัด
  ภาคเหนือ
1.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง   กำแพงเพชร
2.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว   เชียงใหม่
3.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย   เชียงใหม่
4.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง   เชียงใหม่
5.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น   ตาก
6.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง   ตาก
7.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง   น่าน
8.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ   พะเยา
9.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาเบาะ-ห้วยใหญ่   เพชรบูรณ์
10.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง   เพชรบูรณ์
11.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง   แพร่
12.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า   แม่ฮ่องสอน
13.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดง   แม่ฮ่องสอน
14.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย   แม่ฮ่องสอน
15.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา   แม่ฮ่องสอน
16.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน   แม่ฮ่องสอน
17.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง   ลำพูน
18.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม   สุโขทัย
19.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ทอง   อุตรดิตถ์
20.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด   อุตรดิตถ์
21.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม   อุตรดิตถ์
22.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา   อุตรดิตถ์
23.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง   อุทัยธานี
  ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
1.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ   กาญจนบุรี
2.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร   กาญจนบุรี
3.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว   จันทบุรี
4.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ   จันทบุรี
5.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน   ฉะเชิงเทรา
6.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่   ชลบุรี
7.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ   ประจวบคีรีขันธ์
8.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี   ราชบุรี
9.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา   ลพบุรี
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว   ชัยภูมิ
2.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง   ชัยภูมิ
3.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่   บุรีรัมย์
4.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน   มุกดาหาร
5.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต   เลย
6.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   เลย
7.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก   ศรีสะเกษ
8.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา   ศรีสะเกษ
9.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ   สุรินทร์
10.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว   หนองคาย
11.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม   อุบลราชธานี
12.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน   อุบลราชธานี
  ภาคใต้
1.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา   กระบี่
2.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม   กระบี่
3.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้   ชุมพร
4.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน   ชุมพร
5.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด   ตรัง
6.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน   นครศรีธรรมราช
7.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   นราธิวาส
8.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต   พังงา
9.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา   ยะลา
10.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา   ระนอง
11.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก   ระนอง
12.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง   สงขลา
13.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง   สุราษฎร์ธานี
14.   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน   สุราษฎร์ธานี


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย