ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

ชุมพร
Chumphon

" ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก "
  

     ชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1997 ในรัชสมัยของพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัด ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ยกฐานะเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ. 2488 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้ยกพลขึ้นบก ณ ปากอ่าวชุมพร เพื่อขอเดินทางผ่านทางประเทศไทยไปตีพม่า ชุมพรเคยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมืองเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือตอนบนของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีชายทะเลสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย

     จังหวัดชุมพร เมืองแรกของภาคใต้ เปรียบเสมือนประตูบ้านของภาคใต้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๖๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖,๐๐๙ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบ มีสวนผลไม้และไร่นา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ


     จังหวัดชุมพร มีชายฝั่งทะเลยาว ๒๒๒ กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแชะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จดชายทะเลอ่าวไทย
     

กาแฟสด
ตามปั๊มน้ำมันริมถนนเพชรเกษมมีซุ้มกาแฟสดบริการหลายแห่ง เช่น ริมถนนเพชรเกษม กม.ที่ 472

ผลไม
้ ชุมพรเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยผลไม้และกาแฟซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศ ตลอดเส้นทางสู่ชุมพรและถนนสายปากน้ำ-หลังสวน เป็นแหล่งปลูกจึงมากมายไปด้วยเพิงขายผลไม้ ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ กล้วยเล็บมือนาง นอกจากนั้นยังมี มังคุด ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย สับปะรดสวี ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด ลองกอง ระกำหวาน ตามร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่าง ๆ มีการแปรรูป เช่น กล้วยเล็บมือนางทอดราดนมสด ทุเรียนกวน มังคุดกวน

อาหารทะเล
ทั้งสดและแปรรูปของชุมพร เช่น กะปิบ้านปากหาด น้ำปลาปากแม่น้ำทุ่งตะโก ชุมชนประมงทุ่งคา ซึ่งเลี้ยงหอยแมลงภู่และจับปลาดุกทะเล จากถนนเพชรเกษมถึงสี่แยกทุ่งคา กม.ที่ 12 แยกซ้าย ถึงป้อมทุ่งคาน้อยแยกซ้ายเข้าซอย นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลสด ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลให้เลือกซื้อตามร้านค้าทั่วไปอีกหลายประเภท


กาแฟสด

ตามปั๊มน้ำมันริมถนนเพชรเกษมมีซุ้มกาแฟสดบริการหลายแห่ง เช่น ริมถนนเพชรเกษม กม.ที่ 472

ผลไม
้ ชุมพรเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยผลไม้และกาแฟซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศ ตลอดเส้นทางสู่ชุมพรและถนนสายปากน้ำ-หลังสวน เป็นแหล่งปลูกจึงมากมายไปด้วยเพิงขายผลไม้ ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ กล้วยเล็บมือนาง นอกจากนั้นยังมี มังคุด ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย สับปะรดสวี ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด ลองกอง ระกำหวาน ตามร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่าง ๆ มีการแปรรูป เช่น กล้วยเล็บมือนางทอดราดนมสด ทุเรียนกวน มังคุดกวน

อาหารทะเล
ทั้งสดและแปรรูปของชุมพร เช่น กะปิบ้านปากหาด น้ำปลาปากแม่น้ำทุ่งตะโก ชุมชนประมงทุ่งคา ซึ่งเลี้ยงหอยแมลงภู่และจับปลาดุกทะเล จากถนนเพชรเกษมถึงสี่แยกทุ่งคา กม.ที่ 12 แยกซ้าย ถึงป้อมทุ่งคาน้อยแยกซ้ายเข้าซอย นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลสด ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลให้เลือกซื้อตามร้านค้าทั่วไปอีกหลายประเภท

การเดินทางทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี หรือ เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (หมายเลข 35) แล้วแยกที่อำเภอปากท่อ เข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กิโลเมตร

การเดินทางทางรถโดยสาร
มีรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2434 5557-8, 0 2435 1199 หรือ www.transport.co.th สถานี บ.ข.ส. ชุมพร ถนนท่าตะเภา โทร. 0 7750 2725, 0 7751 1099
สำหรับรถโดยสารปรับอากาศเอกชน สอบถามรายละเอียดได้ที่

1. บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ โทร. 0 2435 5027-9, 0 2435 7429 สาขาชุมพร โทร. 0 77 51 1480, 0 7751 1757

2. บริษัท สุวรรณนทีทัวร์ โทร. 0 2435 5026 สาขาชุมพร โทร. 0 7751 1422

การเดินทางทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพงสามารถนั่งรถไฟสายเหนือลงที่ลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารไปจังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th

การเดินทางทางเครื่องบิน
จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มีรถเร็ว และรถด่วนไปจังหวัดชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1690, 02223 7010, 0 2223 7020 หรือที่สถานีชุมพร โทร. 0 7751 1103 หรือ www.railway.co.th

จากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) มีขบวนรถดีเซลรางไปจังหวัดชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2411 3102

ภาคเหนือ : เชียงราย : เชียงใหม่ : น่าน : พะเยา : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : อุตรดิตถ์
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ : กำแพงเพชร : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นครสวรรค์ : นนทบุรี : ปทุมธานี : พระนครศรีอยุธยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสงคราม : สมุทรสาคร : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : สุโขทัย : อ่างทอง : อุทัยธาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
: กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา : บุรีรัมย์ : บึงกาฬ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : สกลนคร : สุรินทร์ : ศรีสะเกษ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อุดรธานี : อุบลราชธานี : อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออก : จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว
ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี : ตาก : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : ราชบุรี
ภาคใต้ : กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พังงา : พัทลุง : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธาน

ชุมพร

ข้อมูลท่องเที่ยวชุมพร

จังหวัดชุมพร


ที่พักชุมพร


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา l ทัวร์ลาวใต้ l ทัวร์หลวงพระบาง l ทัวร์อินเดีย l ทัวร์ฮานอย l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์สิบสองปันนา l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์ยี่เป็ง l ทัวร์น่าน l ทัวร์กระบี่ l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์กุ้ยหลิน l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์ฝรั่งเศส l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์ฮังการี l ทัวร์จิ่วจ้ายโกว l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์ฮอกไกโด l รับทำวีซ่า l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ลี่เจียง l รับทำวีซ่าจีน l ทัวร์พม่า l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์สวิส l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์อเมริกา l ทัวร์จีน l ทัวร์แชงกรีล่า