ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ

ชุมพร
Chumphon

" ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก "
  

     ชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1997 ในรัชสมัยของพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัด ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ยกฐานะเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ. 2488 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้ยกพลขึ้นบก ณ ปากอ่าวชุมพร เพื่อขอเดินทางผ่านทางประเทศไทยไปตีพม่า ชุมพรเคยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมืองเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือตอนบนของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีชายทะเลสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย

     จังหวัดชุมพร เมืองแรกของภาคใต้ เปรียบเสมือนประตูบ้านของภาคใต้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๖๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖,๐๐๙ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบ มีสวนผลไม้และไร่นา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ


     จังหวัดชุมพร มีชายฝั่งทะเลยาว ๒๒๒ กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแชะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก จดชายทะเลอ่าวไทย
     

กาแฟสด
ตามปั๊มน้ำมันริมถนนเพชรเกษมมีซุ้มกาแฟสดบริการหลายแห่ง เช่น ริมถนนเพชรเกษม กม.ที่ 472

ผลไม
้ ชุมพรเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยผลไม้และกาแฟซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศ ตลอดเส้นทางสู่ชุมพรและถนนสายปากน้ำ-หลังสวน เป็นแหล่งปลูกจึงมากมายไปด้วยเพิงขายผลไม้ ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ กล้วยเล็บมือนาง นอกจากนั้นยังมี มังคุด ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย สับปะรดสวี ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด ลองกอง ระกำหวาน ตามร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่าง ๆ มีการแปรรูป เช่น กล้วยเล็บมือนางทอดราดนมสด ทุเรียนกวน มังคุดกวน

อาหารทะเล
ทั้งสดและแปรรูปของชุมพร เช่น กะปิบ้านปากหาด น้ำปลาปากแม่น้ำทุ่งตะโก ชุมชนประมงทุ่งคา ซึ่งเลี้ยงหอยแมลงภู่และจับปลาดุกทะเล จากถนนเพชรเกษมถึงสี่แยกทุ่งคา กม.ที่ 12 แยกซ้าย ถึงป้อมทุ่งคาน้อยแยกซ้ายเข้าซอย นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลสด ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลให้เลือกซื้อตามร้านค้าทั่วไปอีกหลายประเภท


กาแฟสด

ตามปั๊มน้ำมันริมถนนเพชรเกษมมีซุ้มกาแฟสดบริการหลายแห่ง เช่น ริมถนนเพชรเกษม กม.ที่ 472

ผลไม
้ ชุมพรเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยผลไม้และกาแฟซึ่งปลูกมากที่สุดในประเทศ ตลอดเส้นทางสู่ชุมพรและถนนสายปากน้ำ-หลังสวน เป็นแหล่งปลูกจึงมากมายไปด้วยเพิงขายผลไม้ ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ กล้วยเล็บมือนาง นอกจากนั้นยังมี มังคุด ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย สับปะรดสวี ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด ลองกอง ระกำหวาน ตามร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่าง ๆ มีการแปรรูป เช่น กล้วยเล็บมือนางทอดราดนมสด ทุเรียนกวน มังคุดกวน

อาหารทะเล
ทั้งสดและแปรรูปของชุมพร เช่น กะปิบ้านปากหาด น้ำปลาปากแม่น้ำทุ่งตะโก ชุมชนประมงทุ่งคา ซึ่งเลี้ยงหอยแมลงภู่และจับปลาดุกทะเล จากถนนเพชรเกษมถึงสี่แยกทุ่งคา กม.ที่ 12 แยกซ้าย ถึงป้อมทุ่งคาน้อยแยกซ้ายเข้าซอย นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลสด ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลให้เลือกซื้อตามร้านค้าทั่วไปอีกหลายประเภท

การเดินทางทางรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี หรือ เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (หมายเลข 35) แล้วแยกที่อำเภอปากท่อ เข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กิโลเมตร

การเดินทางทางรถโดยสาร
มีรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2434 5557-8, 0 2435 1199 หรือ www.transport.co.th สถานี บ.ข.ส. ชุมพร ถนนท่าตะเภา โทร. 0 7750 2725, 0 7751 1099
สำหรับรถโดยสารปรับอากาศเอกชน สอบถามรายละเอียดได้ที่

1. บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ โทร. 0 2435 5027-9, 0 2435 7429 สาขาชุมพร โทร. 0 77 51 1480, 0 7751 1757

2. บริษัท สุวรรณนทีทัวร์ โทร. 0 2435 5026 สาขาชุมพร โทร. 0 7751 1422

การเดินทางทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพงสามารถนั่งรถไฟสายเหนือลงที่ลำปาง หรือเชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารไปจังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th

การเดินทางทางเครื่องบิน
จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) มีรถเร็ว และรถด่วนไปจังหวัดชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1690, 02223 7010, 0 2223 7020 หรือที่สถานีชุมพร โทร. 0 7751 1103 หรือ www.railway.co.th

จากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) มีขบวนรถดีเซลรางไปจังหวัดชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2411 3102

ภาคเหนือ : เชียงราย : เชียงใหม่ : น่าน : พะเยา : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : อุตรดิตถ์
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ : กำแพงเพชร : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นครสวรรค์ : นนทบุรี : ปทุมธานี : พระนครศรีอยุธยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสงคราม : สมุทรสาคร : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : สุโขทัย : อ่างทอง : อุทัยธาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
: กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา : บุรีรัมย์ : บึงกาฬ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : สกลนคร : สุรินทร์ : ศรีสะเกษ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อุดรธานี : อุบลราชธานี : อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออก : จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว
ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี : ตาก : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : ราชบุรี
ภาคใต้ : กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พังงา : พัทลุง : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธาน

ชุมพร

ข้อมูลท่องเที่ยวชุมพร

จังหวัดชุมพร


ที่พักชุมพร


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ฮานอย ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์สเปน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฮอกไกโด รับทำวีซ่า ทัวร์ภูกระดึง ทัวร์ลี่เจียง รับทำวีซ่าจีน ทัวร์พม่า ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์เวียดนาม