ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


อ่างทอง
Angthong

" พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน "
 
     อ่างทอง เป็นจังหวัดซึ่งอุดมไปด้วยงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นงานปั้นตุ๊กตาชาววัง การทำกลอง การทำอิฐดินเผา หรือการผลิตเครื่องจักสาน ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดเพลงพื้นบ้านลิเก เป็นจังหวัดบ้านเกิดของนายดอกนายทองแก้ววีรชนคนกล้าในศึกบางระจัน นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยวัดที่มีความสะอาดสวยงามและมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากมายกว่า 200 วัด อันเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของชาติไทย อ่างทองเดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายตอนโดยเฉพาะในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา และทำให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน ปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า “อ่างทอง” เนื่องจากเป็นที่ลุ่มและอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่มีค่า

     จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้ มีอาณาเขตติดต่อคือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรีงานประเพณีแข่งเรือยาววัดป่าโมก

     เดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมจัดขึ้นบริเวณวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงเดือนมีนาคม เป็นงานนมัสการและสมโภชพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาท 4 รอย และช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นงานแข่งเรือยาวประเพณีและการประชันเรือยาวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

งานนมัสการหลวงพ่อวัดไชโย
     เดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดของทุกปีภายในงานมีการนมัสการและสมโภชสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระมหาพุทธพิมพ์ โดยจัดขึ้นราวเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดของทุกปี

งานลอยกระทงวัดสี่ร้อย
     ในวันลอยกระทงของทุกปี ในวันลอยกระทงของทุกปี มีการจัดงานบนถวายพลุหลวงพ่อป่าเลไลยก์ ซึ่งชาวอ่างทองนับถือว่าศักดิ์สิทธ์พร้อมไปกับงานลอยกระทง

งานเชิญเจ้าพ่อกวนอูและงานแห่มังกร

     จัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปีจัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปี บริเวณตลาดเมืองอ่างทอง ภายในงานมีการเชิญเจ้าพ่อกวนอู การแห่มังกร งานออกร้านสินค้าราคาถูก

งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและงานกาชาดประจำปี

     ช่วงระหว่างปลายเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมของทุกปี เป็นงานประจำปีของชาวอ่างทองที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว ช่วงระหว่างปลายเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคมของทุกปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งด้านวัฒนธรรม การแสดงนิทรรศการ การแสดงจำหน่ายและสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การออกร้าน การประกวดกุลสตรีเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวนา รวมทั้งมหกรรมต่างๆ มากมาย งานนี้จัดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองกลอง
     เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านและใช้ตีบอกเวลาในวัด อ่างทองเป็นแหล่งผลิตกลองที่ดีที่สุดในประเทศ หมู่บ้านทำกลองอยู่ที่บางแพ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก มีทั้งกลองสั้น กลองยาว กลองทัด กลองรำวงและกลองเพลที่ใช้ในวัด จนถึงกลองขนาดจิ๋วสำหรับเป็นของทีระลึก

ขนมไทย
     ตลาดอำเภอวิเศษชัยชาญมีขนมไทยอร่อยหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อหามากมาย เช่น ถั่วกวน ข้าวตู สำปันนี บ้าปิ่น และมีขนมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ทำกันที่อ่างทองเพียงแห่งเดียว คือ ขนมเกสรลำเจียก ทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำกะทิ ร่อนผ่านตะแรงลงในกะทะร้อนๆ เป็นแผ่นบาง ม้วนใส่ไส้มะพร้าวขูดกวนกับน้ำตาล ต้องรับประทานตอนร้อนๆ เนื้อแป้งจะนุ่มลิ้น รสชาติหวาน หอมกลิ่นใบเตย ต้นตำรับอยู่ที่ร้านทรงนิมิตในตลาดอำเภอวิเศษชัยชาญ

ขนมหวาน
     ที่เป็นของฝากซึ่งได้รับความนิยมมาก คือ ขนมเกสรลำเจียก จากอำเภอวิเศษชัยชาญ และขนมกง จากอำเภอเมือง

เครื่องจักรสานผักตบชวา

     กลุ่มแม่บ้านบ้านมหานาม ได้นำผักตบชวามาดักแปลงสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหุ้มเครื่องดินเผา ดัดแปลงทำเป็น โคมไฟ และแจกันต่าง ๆ

เครื่องจักสานไม้ไผ่

     ชาวบ้านบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง พัฒนางานจักสานที่เดิมใช้ในชีวิตประจำวันและสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น มาเป็นงานฝีมือซึ่งสร้างชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วประเทศและเป็นงานหัตถศิลป์ที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ลวดลายได้พัฒนาจากลายดั้งเดิม เช่น ลายขัด ลายสอง ที่ใช้สานกระบุงในอดีต ลายเฉลว มาเป็นการสร้างสรรค์ลายใหม่ ๆ เช่น ลายไทย ลายพิกุล ลายหนามทุเรียน วัสดุที่ใช้คือ ไผ่สีสุกซึ่งเป็นไม้ริมตลิ่ง ถือเป็นไม้คุณภาพดี เหมาะกับงานจักสาน ที่พิเศษคือ รมควันแล้วจะเงางาม ประกอบกับเทคนิคการเหลา ตอกเส้น ทำให้จักสานไม้ไผ่มีความงดงามประณีต

ตุ๊กตาชาววัง
     เป็นงานฝีมือที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญ มาฝึกสอนชาวบ้านตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก เพื่อสร้างรายได้หลังน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2519 จนชาวบ้านสามารถพัฒนาฝีมือการปั้นตุ๊กตาดินเผาให้มีความหลากหลาย สวยงานประณีต อ่อนช้อย แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวชนบท มีศูนย์ผลิตตุ๊กตาชาววังอยู่ที่วัดท่าสุทธาวาส

เนื้อทุบไชโย
     เป็นสินค้าขายดีของอ่างทอง ทำจากเนื้อวัวย่างแล้วทุบให้น่ม หอมกลิ่นเครื่องเทศ มีจำหน่ายตามร้านทั่วไปในจังหวัด ที่ขึ้นชื่อ คือ เนื้อทุบสูตรเฉพาะของลุงทรง ศาตวรรณ ที่บ้านชะไว ตำบลจระเข้ร้อง และยังมีแหล่งผลิตอีกแห่งอยู่ที่หลังสถานีตำรวจภูธร อำเภอไชโย

ผลไม้ตามฤดูกาล
     ผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ มะม่วง ส้มโอ ฝรั่ง มะละกอ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
     ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาเนื้ออ่อน ปลายี่สก ปลาน้ำเงิน

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
     ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ได้แก่ เครื่องเรือนจำลอง จากอำเภอเมือง ดอกไม้ทำจากผ้า จากอำเภอเมือง กลองประเภทต่าง ๆ และตุ๊กตาชาววัง จากอำเภอป่าโมก เครื่องจักสาน ทำจากไม้ไผ่ หวาย ผักตบชวา บ้านเจ้าฉ่า จากอำเภอโพธิ์ทอง ดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากเศษวัสดุ จากอำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา ภาชนะที่ทำจากเซรามิค เบญจรงค์ จากอำเภอวิเศษชัยชาญ

อาหารแปรรูปต่าง ๆ
     อาหารแปรรูปต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อทุบ และไข่เค็ม จากอำเภอไชโย ปลาแห้งเสียบไม้รมควัน ปลา ตากแห้ง ปลากรอบการเดินทางทางรถยนต์

     จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ แยกเข้าเส้นทางสายเอเชีย ผ่านอำเภอบางปะอิน-พระนครศรีอยุธยา-อำเภอบางปะหัน-อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางตัดใหม่ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า - ตลิ่งชัน เข้าเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผ่านจังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี-พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี-อ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอำเภอบางไทร-อำเภอเสนา-พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 3263 และต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 309 เข้าอำเภอป่าโมก-อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

การเดินทางทางรถโดยสาร
     บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ-อ่างทอง ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ทุกวัน สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66, 0 2936 3603 เว็บไซต์ www.transport.co.th

ภาคเหนือ : เชียงราย : เชียงใหม่ : น่าน : พะเยา : แพร่ : แม่ฮ่องสอน : ลำปาง : ลำพูน : อุตรดิตถ์
ภาคกลาง : กรุงเทพฯ : กำแพงเพชร : ชัยนาท : นครนายก : นครปฐม : นครสวรรค์ : นนทบุรี : ปทุมธานี : พระนครศรีอยุธยา : พิจิตร : พิษณุโลก : เพชรบูรณ์ : ลพบุรี : สมุทรปราการ : สมุทรสงคราม : สมุทรสาคร : สระบุรี : สิงห์บุรี : สุพรรณบุรี : สุโขทัย : อ่างทอง : อุทัยธาน
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
: กาฬสินธุ์ : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : นครพนม : นครราชสีมา : บุรีรัมย์ : บึงกาฬ : มหาสารคาม : มุกดาหาร : ยโสธร : ร้อยเอ็ด : เลย : สกลนคร : สุรินทร์ : ศรีสะเกษ : หนองคาย : หนองบัวลำภู : อุดรธานี : อุบลราชธานี : อำนาจเจริญ
ภาคตะวันออก : จันทบุรี : ฉะเชิงเทรา : ชลบุรี : ตราด : ปราจีนบุรี : ระยอง : สระแก้ว
ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี : ตาก : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : ราชบุรี
ภาคใต้ : กระบี่ : ชุมพร : ตรัง : นครศรีธรรมราช : นราธิวาส : ปัตตานี : พังงา : พัทลุง : ภูเก็ต : ยะลา : ระนอง : สงขลา : สตูล : สุราษฎร์ธาน

อ่างทอง

ข้อมูลท่องเที่ยวอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง
วัดม่วง

ที่พักอ่างทอง


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย