โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ในประเทศ TH 911 : ทัวร์ตะรุเตา หลีเป๊ะ
  

ทัวร์ตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะผึ้ง
(5 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ ~ ตรัง
18.30 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
19.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.ตรัง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
 
: ตรัง ~ ปากบารา ~ เกาะหลีเป๊ะ
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 
10.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา เก็บสัมภาระลงเรือ Speed Boat (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ออกเดินทางสู่ เกาะแห่งตำนานคุกกลางทะเล เกาะตะรุเตา ให้ท่านได้สักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และบริการอาหารกลางวัน อาหารกล่อง (มื้อที่ 2) จากนั้นออกเดินทางกันต่อสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าหากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผ่านซุ้มประตูหินนี้ จะรักกันชั่วนิจนิรันดร์ จากนั้นมุ่งหน้าสู้เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนริมหาดทรายชายทะเลกันตามอัธยาศัย
 
: ร่องน้ำจาบัง ~ เกาะหินงาน ~ เกาะยาง ~ เกาะราวี ~ เกาะอาดัง
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางท่องโลกใต้ท้องทะเล

ร่องน้ำจาบัง ภายใต้ผืนน้ำที่ปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนสีชมพู สีม่วง สีแดง และยังมีฟองน้ำครก แส้ทะเล ดอกไม่ทะเล ดาวขนนก

ี่เกาะหินงาม ซึ่งเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยก้อนหินสีดำกลมเกลี้ยง

เกาะยาง ซึ่งรายล้อมไปด้วย ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังรูปโต๊ะ
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน อาหารกล่อง (มื้อที่ 5)

เกาะราวี เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว และเงียบสงบ

เกาะอาดัง ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ซ่องสุมของโจรสลัด มีหาดทรายขาวละเอียด และมีปะการังน้ำตื้น
 
เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
  
: เกาะหลีเป๊ะ ~ ปากบารา
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) หลังอาหารให้ท่านได้อำลาท้องทะเลอันสวยงามแห่งนี้ ได้เวลาเก็บสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางกลับสู่ฝั่ง
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
 
เย็น บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
: กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 10 ปี) ท่านละ 8,900 บาท (ไม่เสริมเตียง)

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่ารถปรับอากาศ
ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์)
ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง, ค่าธรรมเนียมต่างๆ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

หมายเหตุ • โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

100/19 หมู่บ้านสิรธานี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 090 909 9499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า