โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ปากีสถาน
  

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์
(11 วัน 9 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ อิสลามาบัด
16.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ การบินไทย เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349 (บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
 
22.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เบนนาซีบุธโต ประเทศปากีสถาน ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
 

ที่พัก โรงแรม Hill View Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: อิสลามาบัด ~ คาราโครัมไฮเวย์ ~ ชีลาส
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองชีลาส (Chilas) วันนี้จะนั่งรถระยะไกลสุดของทริปนี้ บนเส้นทางสาย คาราโครัมไฮเวย์ (KARAKORUM HIGHWAY) ทางหลวงที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 900-4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตลอดระยะทางที่มีความยาวกว่า 1,300 กิโลเมตร
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อนี้อาจจะรับประทานอาหารกลางวันช้าหน่อยครับ)
 

เย็น เดินทางถึง เมืองชีลาส บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม Shangrila Chilas Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: ชีลาส ~ กิลกิต ~ Gargah Buddha ~ Gakuch
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับ แนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่ แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวยอดเขา นันการ์ พาร์บัท (Nanga Pharbat) เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีความสูงถึง 8,125 เมตร จากนั้นท่านจะได้พบกับ อีกจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาด เป็นจุดที่ 3 เทือกเขาสำคัญของโลกมาบรรจบกัน คือ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาฮินดูกูช โดยมีแม่น้ำกิลกิต และแม่น้ำสินธุ (Indus River) ไหลมาบรรจบกันก่อเกิดเป็นแม่น้ำสินธุ (Indus River) อีกครั้ง
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ที่เมือง Gilgit

หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา Gargah Buddha จากนั้นเดินทางสู่เมือง Gakuch ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม PANORAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: Ghizer Valley ~ Gupis ~ Khalti Lake ~ Phandur Valley ~ Gahkuch
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านชม Ghizer Valley ผ่านเมือง Gupis ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับสวนผลไม้นานาชนิด เช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล สีสันสวยงามทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำ พร้อมแนวเทือกเขาฮินดูกูช อันยิ่งใหญ่ จากนั้นแวะชม ทะเลสาบ Khalti Lake อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านชมหมูบ้านในหุบเขา Phandur Valley และชม Phandur Lake ถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับมายัง Gahkuch
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
ที่พัก โรงแรม PANORAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: Gahkuch ~ กิลกิต ~ ราคาโปชิ ~ คาริมาบัด ~ บัลติท ฟอร์ท~ ฮุนซ่าวัลเลย์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางจาก Gahkuch มายัง ฮุนซ่าวัลเลย์ (Hunza valley) ระหว่างทางแวะชมวิว ธารน้ำแข็งราคาโปชิ (Rakaposhi) และแวะจิบชาที่ จุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi view point) ยอดเขาที่มีความสูง 7,790 เมตร
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาริมาบัด (Karimabad) นำท่านเดินถ่ายรูปใน ถนน main ใน คาริมมาบัด ชมป้อมปราการ บัลติท ฟอร์ท (Baltit fort) อายุกว่า 700 ปี เคยเป็นที่อาศัยของผู้ปกครองฮุนซ่า จากจุดนี้สามารถเห็นวิวรอบๆเมืองฮุนซ่า อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ที่พัก โรงแรม HUNZA EAGLE’S NEST หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (เป็นโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดของ Hunza)
 
: จุดชิมวิว Duikar Eagle’s nest ~ ทะเลสาบ Attabad ~ Hussaini Suspension Bridge ~ Passu Glacier ~ Passu
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า วันนี้ต้องตื่นเช้ากว่าปกติ เพื่อไปถ่ายแสงเช้ากันที่ Duikar เป็นจุดที่ดีที่สุดในการเก็บภาพสวยๆ โดยจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆ มากมายรายล้อมเกือบ 360 องศา เช่น ยอด Rakaposhi , ยอด Lady Finger , ยอด Diran , ยอด Golden Peak , ยอด Ultra I , ยอด Ultra II และ ยอดอื่นๆ ความสูง 6,000 – 8,000 เมตร รายล้อมหุบเขา Hunza valley สวยงามน่าประทับใจจริงๆ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ธารน้ำแข็ง Passu glacier ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ และล่องเรือชมทะเลสาบ Attabad ประมาณ 30-45 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ เราจะผ่านหมู่บ้าน Gulmit แวะไปถ่ายภาพ สะพานแขวน Hussaini Suspension Bridge จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถตู้เล็กเพื่อไปถ่ายภาพ ธารน้ำแข็ง Passu Glacier
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ที่ทะเลสาบ Borith Lake

หลังอาหารนั่งรถต่อไปยังจุดเริ่มเทรคไปชม Passu Glacier ระยะสั้นประมาณ 1.5 กิโลเมตร แต่คุ้มค่ากับการเดินทางมาชมธารน้ำแข็ง Passu สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยัง Passu village
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ที่พัก โรงแรม SARAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (เป็นโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดของ Hunza)
 
: Passu ~ Passu village ~ Butula Lake ~ Khunjerab Pass ~ ฮุนซ่า ~ Eagle’s nest
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินไปถ่ายภาพ Passu Village หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆ เห็นวิวของ Passu peak จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายรูปทะเลสาบ Butula Lake ใกล้ๆ กับหมู่บ้าน Passu สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ธารน้ำแข็ง Passu และ Passu village จากถนน Karakorum Highway
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารเดินทางไปยัง Khunjerab Pass หรือ พรมแดนระหว่างประเทศปากีสถานและจีน มีความสูงประมาณ 4,700 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ Hunza
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ที่พัก โรงแรม Hunza SERENA INN Hotel หรือเทียบเท่า
 
: ฮุนซ่า ~ Nagar Valley ~ Hopper Valley ~ Altit Fort ~ Hunza คาริมาบัด
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระถ่ายภาพแสงเช้าตามอัธยาศัย โดยจุดชมวิวนี้ท่านจะสามารถเห็นยอดเขาต่างๆ มากมายรายล้อมเกือบ 360 องศา เช่น ยอด Rakaposhi , ยอด Lady Finger , ยอด Diran , ยอด Golden Peak , ยอด Ultra I , ยอด Ultra II และ ยอดอื่นๆ ความสูง 6,000 – 8,000 เมตร รายล้อมหุบเขา Hunza valley สวยงามน่าประทับใจ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง Nagar Valley โดยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรถคันเล็ก ในส่วนของฝั่ง Nagar เราจะได้เห็น Hunza valley ในอีกฝั่งหนึ่ง ถ่ายรูปกันใน Nagar Valley นำท่านเดินทางถ่ายภาพ ที่ Hopper Valley นำท่านชม ธารน้ำแข็ง Hopper วิวระหว่างทางสวยไม่แพ้ที่อื่นๆ
 

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ที่ฮุนซ่า

หลังอาหารนำท่านชม ป้อมปราการ Altit fort สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ คาริมาบัด (Karimabad) นำท่านช็อปปิ้งที่ตลาดการค้าพื้นเมือง Karimabad Barza
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ที่พัก โรงแรม Hunza SERENA INN Hotel หรือเทียบเท่า
 
: ฮุนซ่า ~ เบชาม
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าออกเดินทางพร้อมอำลา Hunza valley
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Shangrila Chilas

หลังอาหารเดินทางต่อไปยังเมือง เบชาม (Besham) (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง) **หมายเหตุ** หากเช็คเส้นทาง Naran ว่าสามารถเดินทางไปได้ คืนนี้เราจะกลับไปพักที่โรงแรม ใน อิสลามาบัดได้ทัน หรือถ้า เส้นทาง Naran เดินทางไม่ได้ เราจะต้องพักค้างคืนที่เมืองเบชาม (Besham) ครับ
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ที่พัก โรงแรม PTDC HOTEL หรือเทียบเท่า
 
: เบชาม ~ เมืองตักศิลา ~ มัสยิดไฟซาล ~ อิสลามาบัดิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ สู่ เมื่องอิสลามาบัด
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านชมเมืองโบราณ ตักศิลา (Taxila) เป็นเมืองที่ได้รับมรดกโลก อายุกว่า 3,000 ปี ปัจจุบันตักศิลาอยู่ในเขตราวัณปิณฑีของมณฑลปัญจาบของปากีสถาน และอยู่ห่างจากกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวง ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียงประมาณ 30 กิโลเมตร แม้ว่าปัจจุบันตักศิลาอาจเป็นเพียงตำนาน แต่ความสำคัญในฐานะเป็นจุดนัดพบทางวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก รวมถึงความรุ่งเรืองในด้านศิลปวิทยาการและความสำคัญทางด้านพุทธศาสนา

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่มัสยิด Faisal Mosque เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 
23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 350 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
06.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 65,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก ท่านละ 64,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
ค่าโรงแรม 9 คืน
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าวีซ่าปากีสถาน และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
สัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมทั้งทริป 50 ดอลล่า หัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย พร้อมสำเนา
รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน)
สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า