โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เกาหลี
  

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ภูเขาฮัลลาซาน วัดซันบังซา
HELLO KITTY หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกเรป ยอดเขาซองซานอิลซุงโบล

(4 วัน 2 คืน)

: กรุงเทพฯ
23.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน EASTAR JET เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
: กรุงเทพฯ อินชอน แท็กซี่ไบท์ หรือ วอเตอร์ไบท์ ตลาดพื้นเมืองท้องถิ่น เกาะนามิ พักรีสอร์ทแบบเกาหลี
02.30 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
09.00 น.
เดินทางถึงสนามบินเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟ พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮัลลาซาน เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามลำดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สัมผัสความงามของทุ่งดอกไม้นานาชนิด จากนั้นพาท่านมุ่งหน้าสู่ HELLO KITTY ISLAND JEJU ที่จัดการแสดงเรื่องราว Hello Kitty หลากหลายเวอร์ชั่น พร้อมเรื่องราวความเป็นมา รวมถึงบรรดาของที่ระลึกน่ารักๆมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O’Sulloc Tea House) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเชียวนานาชนิด อาทิเช่น เค้กชาเขียว ไอศกรีมชาเขียว และแผ่นมาส์กหน้าชาเขียว ภายในยังมีหอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่เลยทีเดียว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการท่านด้วยเมนู บีบิมบับ (Bibimbap+Soup) หรือข้าวยำเกาหลี ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิด อุดมไปด้วยวิตามิน โดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่ง ผักกาดขาว พร้อมไข่ดิบ ราดด้วยน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อน ทานพร้อมซุปร้อนๆคล่องคอ หลังอาหารนำท่านนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา (Sanbangsa Temple) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบัง และอยู่ใกล้กับวัดโบมุนซา ใช้เวลาเดินขึ้นไปยังวัดประมาณ 10-15 นาที ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกซอนจียอน น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินรูปต่างๆ ทำให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กับการรวมทั้งผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ายภาพ โดยมีน้ำตกซอนจียอนเป็นฉากหลังภาพถ่ายที่สวยงาม
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการท่านด้วยเมนู โอซัมพุลโกกิ (Osam Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี มีส่วนผสมของเนื้อหมูและปลาหมึก โดยนำลงไปผัดคลุกเคล้ารวมกัน ปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมกิมจิ และเครื่องเคียงหลากหลาย หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Sam Hae In Hotel หรือ เทียบเท่า
 
: ยอดเขาซองซานอิลซุงโบล PONY VALLEY หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกเรป
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลซุงโบล ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้า และน้ำทะเลสีครามและทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเจจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากจะสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก จากนั้นชม ซอฟจิโกจิ เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที่ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010) พิเศษ!!! นำท่านไปเพลิดเพลินกับ การแสดงม้า Pony Valley จากนักขี่ม้ามืออาชีพ และม้าที่ถูกฝึกมาอย่างดีให้แสดงท่าทางและอารมณ์ตามผู้ฝึก การแสดงจะเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น เรื่องเจงกีสข่าน โชว์กายกรรมบนหลังม้า ประกอบกับเสียงดนตรี และ แสง สี สุดเร้าใจ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการท่านด้วยเมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมีเนื้อหมู น้ำลูกแพรหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนำไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ หมู่บ้านที่ไม่ใช่เป็นเพียงนิทรรศการ แต่เป็นหมู่บ้านที่ยังมีคนอาศัยอยู่ในนั้นจริงๆ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมวิถีชีวิตขาวพื้นเมือง เปิดประสบการณ์ใหม่ของคุณกับนิทรรศการมีชีวิต ที่คุณเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเขา จากนั้นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กับภูมิอากาศค่ะ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศค่ะ) จากนั้นพาท่านไปที่ ร้านน้ำมันสน มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นสมุนไพรสกัดจากใบของต้นสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด สามารถล้างสารพิษในร่างกายได้ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ไมเกรน มือเท้าชา อัมพาต และผู้ที่ต้องการลดความอ้วน สมุนไพรที่ค้นพบใหม่นี้กำลังได้รับความสนใจจากคนในประเทศเป็นอย่างสูง พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง Midam Cosmetic ร้านรวมผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr. Closee / ครีมหอยทาก / ครีมเซรั่มพิษงู และอื่นๆอีกมากมาย
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)บริการท่านด้วยเมนู คาลบิ (Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียง เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตๆ พอใกล้สุกจึงใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีคำ ทานคู่กับผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงหลากหลาย หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Sam Hae In Hotel หรือเทียบเท่า
 
: ยงดูอัมร็อคโขดหินรูปมังกร Shilla Duty Free ดาวทาวน์เมืองเชจู กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร โขดหินรูปมังกร อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและคลื่นลมทะเล เกิดเป็นประติมากรรม ซึ่งถือว่าถ้าใครไม่ได้มาเยี่ยมชมถือว่ามาไม่ถึงเกาะเชจู ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้มีหินลักษณะพิเศษ เหมือนกับมังกรกำลังอ้าปากส่งเสียงร้องและทะยานจากฟ้าลงสู่ท้องทะเล จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (Jim Dak) เป็นเมนูเนื้อไก่ชิ้นโตผัดกับวุ้นเส้นเกาหลีเหนียวนุ่ม ซึมซับด้วยน้ำซุปรสชาติเข้ม จัดจ้าน ถูกปากคนไทยยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ กิมจิ และเครื่องเคียงหลากหลายชนิด หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (Shilla Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้งสินค้าแบรนด์เนม น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ จากนั้นพาท่าน ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ ETUDE, SKIN FOOD, NEW BALANCE รวมทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินเชจูเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ Supermarket ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด ทั้งสาหร่าย ข้าวพองเกาหลี ป๊อกกี้เกาหลี ช็อกโลแลตรสส้ม ช็อกโกแลตรสชาเขียว นมกล้วย รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ลูกบอลซักผ้า ช้อน ตะเกียบ กระทะ ถ้วยใส่ข้าว ของฝากของที่ระลึก เมื่อได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเกาะเชจู
22.00 น.
เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551
01.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 9,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 9,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 9,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวมทั้งทริป 20,000 วอน หัวหน้าทัวร์ 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า