โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เกาหลี
  

ทัวร์เกาหลี อินชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบ็อค ตลาดเมียงดง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย
(6 วัน 4 คืน)

: กรุงเทพฯ
23.30 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U1 – U7 สายการบินแอร์ไชน่า (CA) เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
: กรุงเทพฯ ปักกิ่ง เกาหลี ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน ซูวอน
00.55 น.
ออกเดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980
06.30 น.
ถึง ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง)
08.45 น.
ออกเดินทางสู่เกาหลี โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA123
11.50 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ภัตตาคาร
12.30 น.
บริการอาหารที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการท่านด้วย บูโกกิ เนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงเดมุน ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนำอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรีรองเท้าบุรุษสตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช๊อปปิ้งแบบเกาหลีอย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองซูวอน
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการท่านด้วย SHABU SHABU ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลซ์ เห็ดสด ผักสดต่างๆ น้ำซุปและเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมด้วยข้าวสวยและเครื่องเคียง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก (LAVIEDOR RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
 
: สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล หมู่บ้านนัมซานฮันอก โรงงานพลอยแอมมาทีส
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (ใช้เวลาในการเดนทางประมาณ 20 นาที) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ “ไลเกอร์” ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงห์โตคู่แรกในโลก ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรีทุกอย่าง และพักผ่อน ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านย้อนเวลาหาอดีตที่ พิลดอง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอน แต่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปีที่แล้ว ที่ หมู่บ้านนัมซานฮันอก ชมการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกินและชมสถาปัตยกรรมการจัดแต่งบ้านและสวน เพียงหนึ่งเดียวในเมืองหลวงที่รัฐบาลได้ทำการอนุรักษ์ไว้ จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ พลอยแห่งความมั่นคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
18.30 น.
บริการอาหารอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการท่านด้วย หมูย่างเกาหลี KALBI ต้นตำหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่นำมาย่างบนเตาถ่าน ตัดเป็นคำๆทานคู่กับซอส กระเทียม กิมจิและใช้ใบผักกาดสดห่อเป็นคำๆ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปและกิมจิ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (YEOIDO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว)
 
: กรุงโซล พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมือง พระราชวังเคียงบ็อค ศูนย์โสมเกาหลี ตลาดเมียงดง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน “โน มู เฮียน” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล เข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง ชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) บริการท่านด้วย ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม GINSENG CHICKEN SOUP อาหารสุขภาพซึ่งเสิร์ฟในหม้อดิน ด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด นำเครื่องในออกทั้งหมดแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสมพร้อมด้วย ข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนเนื้อไก่ล่อนท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวกทานคู่กับ เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลีเพิ่มรสชาติด้วย เกลือ พริกไทยป่นและเสิร์ฟคู่กับเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซลจู” จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาย ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร ต่อจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งต่อที่ ร้านมิดัม คอสเมติก เป็นร้านขายเครื่องสำอางที่มีขายเครื่องสำอางทั่วๆไป อาทิเช่น Etude, The Face Shop, Skin Food
18.30 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) บริการท่านด้วย DLSOK BIBUMBUP เป็นอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพและโภชนาการยอดนิยมของ ชาวเกาหลีตั้งแต่สมัยอาณาจักรสามก๊กเกาหลี เพราะความเชื่อและความหมาย พร้อมบริการเครื่องเคียงต่าง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (YEOIDO HOTEL หรือระดับ 4 ดาว)
 
: โซล ช้อปปิ้งย่านชินชอน ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินชอน ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นมหาวิทยาลัย เนื่องจากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย มีสินค้าพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้ามือสอง ร้านเครื่องประดับ ร้านขายกระเป๋า รองเท้า ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยี
11.05 น.
ออกเดินสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 124 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
14.05 น.
ถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค ซึ่งเป็นสนามกีฬาคล้ายกับโคลิเซี่ยมแห่งโรม เป็นสนามกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชม ระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน แล้วนำท่านแวะชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
18.00 น.
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติเป็ดปักกิ่งต้นตำรับขนานแท้ พร้อมไวน์แดง หลังอาหารนำท่านหลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก (พักที่ HAIGE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)
 
: กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจูหยงกวน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กิโลเมตร สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซีแห่งราชวงศ์ฉิน เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางของชนเผ่าผู้รุกรานจากทางเหนือ ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แคว้นการปกครอง ตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี จากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
12.00 น.
บริการกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง, ของที่ระลึก ฯลฯ ที่มีคุณภาพในราคาขายส่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครปักกิ่ง
19.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979
23.45 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเวอร์แลนด์เกาหลี พระราชวังเคียงบก พระราชวังเคียงบก กำแพงเมืองจีน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 25,900 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 24,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,500 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากหน้าแรกหรือติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าวีซ่าจีน
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์เกาหลีท่านละ 2 USD /คน/วัน และที่ปักกิ่ง ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 10 หยวน/คน/วัน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
AIS 08 4451 5599
dtac 08 5076 9955
dtac 09 5959 7420
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม กรณีเป็นเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเก่ามาด้วย
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดส่งมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า และต้องมีมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป) และต้องมียอดเงินคงเหลือ 30,000 บาท ขึ้นไป
การยื่นวีซ่าจีน ใช้เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ ในกรณีที่ต้องทำเร่งด่วน จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 1000 บาทบริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
@changnoiholiday Facebook :
@ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า