โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์เกาหลี
  

ทัวร์เกาหลี ภูเขาจูบกัน เขาแดดึงซาน
เอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณธ์สามมิติ เมียงดง

(5 วัน 3 คืน)

: กรุงเทพฯ
.......... น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน Business Air (8B) หรือ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Jeju Air เจ้าหน้าที่ ช้างน้อย ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
: เกาหลีใต้  ~ ภูเขาจูบกัน ~ สะพานคู่รัก ~ เมืองเจินจู ~ หมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก
.......... น.
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน Business Air ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. (บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
.......... น.
ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร ออกเดินทางสู่วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน มีความสูงกว่า 878 เมตร เป็นภูเขา 2 ลูกที่เอนเข้าหากัน จึงเรียกภูเขาแห่งนี้ว่า “ ภูเขาจูบกัน “ และมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็นคู่คู่  เพราะตลอดเส้นทางการเดินข้ามสะพานความรัก เราจะได้ชมความงามของหินที่มีรูปร่างและชื่อเรียกต่างๆ กันไป ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ชาวเกาหลีนิยมมาเที่ยวกันไม่แพ้ภูเขาสี่ฤดูโซรัคซาค   อีกทั้งทุกเดือนสี่ ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินชมซากุระกัน  (ฟรี ! รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งนี้  สงวนสิทธิไม่ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานที่ )
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี  เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจำวันคู่โต๊ะ หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู (Jeonju) เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปินระดับชั้นครูของเกาหลี และยังคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีได้อย่างดีเยี่ยม  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารพื้นบ้านที่เป็นข้าวกับผักเรียกว่าบิบิมบับ และฮันจิ ซึ่งเป็นกระดาษสาโบราณ   สำรวจมนต์เสน่ห์ของผู้คน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาตร์และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีใต้ กับเมืองเอกลักษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “   อิสระให้ท่านได้เดินย้อนเวลากลับไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานที่ที่มีจริงและสัมผัสได้จริง กับหมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 หลังเรือน โดยผู้คนยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภัณฑ์เหล้าพื้นเมือง  หอการแสดงงานศิลปะหัตกรรม ศูนย์สมบัติเจินจู  เคียงกีจอน และโอมกแด และยังเป็นสถานที่ถ่ายหนังมากมาย และยังเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ปลูกเป็นแถวตามทางเดิน และริมถนนว่าเกี่ยวข้องกับความเคารพที่ชาวเมืองมีต่อท่านขงจื้อ เพราะว่าขงจื้อมักจะสัมผัสต้นแปะก๊วยด้วยความรัก และหวังว่าลูกศิษย์ของเขาจะมีความซื่อตรงเหมือนลำต้นของต้นแปะก๊วย และทำประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนเม็ดแปะก๊วยที่นำไปทำสมุนไพรได้  ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ร่วง สีเหลืองทองสดใสของใบไม้จะสวยงามยิ่ง  หลังจากท่องเที่ยวกันด้วยความประทับใจแล้ว ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจำเท่านั้นที่ท่านสามารถเก็บกลับมาได้ ของฝากและของที่ระลึกก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเตือนความทรงจำดีๆ ที่ท่านมีให้กับ Jeonju  ซึ่งมีสิ่งของที่ระลึกมากมายหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อ
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) ลิ้มลองเมนูต้อนรับแขกบ้านแบบพื้นเมือง  “ ฮันชิ ”    อาหารชุดโต๊ะโบราณเกาหลีสำหรับต้อนรับแขกบ้านในสมัยโบราณของชนชั้นสูงยางบาง เป็นตำรับอาหารที่ให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีเคลลอรี่ต่ำโดยใช้คุณสมบัติของอาหารจานเดี่ยว อย่างเป็นประโยชน์ที่สุดตามฤดูกาลและท้องที่ จึงให้คุณค่าความลงตัวในรสชาติ มีกับข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภทที่จัดเตรียมให้ได้เลือกชิมและทานคู่กับข้าวสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายุที่ยืนยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก Jeonllabuk-do :  Gunsan Lake & Hill, H.S. Tourist หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: เทศกาลเล่นสกีสโนว์ที่สกีรีสอร์ท ~ สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์รี่ ~ เอเวอร์แลนด์
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารออกเดินทางไปยังสกีรีสอร์ท ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่างๆ  กระเช้าลิฟท์ ทางรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในในร่มชนิดอื่นร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้คอยบริการ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่

(ราคาการเช่าอุปกรณ์โดยประมาณ)
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี  กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี) 
2) กระเช้าลิฟสำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน

การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ   (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เมนูหม้อไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกี้หม้อไฟ หลังอาหารนำท่านไปชมสวนกรีนเฮาส์สตอรเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดี และหวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตอร์เบอร์รี่ทานเป็นที่ระลึก (จำนวนเก็บขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้) จากนั้นเดินทางสู่เอเวอร์แลนด์ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่ และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ  ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี  K-POP Hologram  ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และอื่นๆ  นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืม กับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่จำกัดรอบ หรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่งสโนว์บัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน..... ขอบอกว่ามันส์มาก  ขบวนพาเหรดตามวันเวลา
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ำ !!!  เมนูบาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย  และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง หลังอาหารเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Gyeonggi-Do ณ โรงแรม  River, Shiheung, Bon, Jewelry หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: กรุงโซล ~ บุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ ~ คลองชองแกชอน ~ พิพิธภัณฑ์สามมิติ ~ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านท่านเดินทางเข้ากรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด  มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล  พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝาก เพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  ใหม่สุด ! แนะนำ...เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา    
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) พิเศษสุด !!  ให้ท่านได้ชมความงามสองฝากฝั่งแเม่น้ำในหลากหลายมุม แบบที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสกับทริปไหนไหนในกรุงโซล พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ ของเรือสำราญ Han River Cruise    แม่น้ำฮันเปรียบเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  รอบๆ ฝั่งแม่น้ำมักเป็นแหล่งที่พักอาศัยของเหล่านกที่อพยพมาจากเมืองหนาว  ทัศนียภาพรอบแม่น้ำที่ใสสะอาดนี้ยังมีร้านคาเฟ่ สถานที่ปิคนิคแบบครอบครัว สถานที่เล่นกีฬาทางบกและทางน้ำ  สถานที่พักใจ  สถานที่สังสรรค์   เป็นต้น (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือมีนโยบายเรื่องความปลอดภัย อาจมีการงดเดินเรือทางทัวร์จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปทานร้านอาหารเกาหลีแทน) หลังอาหารให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพ ที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสำอางเครื่องสำอาง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือดงฮวาดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่น  นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย   แวะแช๊ะรูปกันบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของคังฮวาพลาซ่า จุดเที่ยวสุดชิลของชาวเมือง
นำท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมคำร่ำลือหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนติดชมกันเอง ใหม่สุด !!!  "ICE MUSEUM"  เมืองน้ำแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ำแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้ำข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้วโลก  สำรวจบ้านน้ำแข็งแข็งเอสกิโม  เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง ชมวิวจากบนกำแพงเมืองน้ำแข็ง  ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ำแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ทำจากน้ำแข็งอีกกว่ำ 50  ชิ้น  เช็คอินโรงแรมน้ำแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ทำจากน้ำแข็งอีกกว่ำ 50  ชิ้น   อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง... บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang   รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมRich Diamond, Co-op City, Golden Forest, Mate หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: กรุงโซล ~ ภูเขานัมซาน ~ ละลายเงินวอน ~ กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง   ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง และอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N  เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน (ความเชื่อ : ท่านสามารถเตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืน หรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดิน ก่อนอำลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก กระดูกม้าเจจูโด ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางค์โสม เป็นต้น หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung เป็นต้น
.......... น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Business Air (8B) (บริการอาหารค่ำและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
.......... น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 15,900 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 14,500 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 13,900 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ รวมทั้งทริป 25,000 วอน หัวหน้าทัวร์ 250 บาท เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง
หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า

21Q