โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ดูไบ
  

ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี
(5 วัน 3 คืน)

: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ~ ดูไบ
13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น ประตู 8 เคาน์เตอร์ T-U สายการบิน Emirates Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
15.40 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK377  ** ใช้เวลาบิน 6 ชั่วโมง 5 นาที โดยประมาณ **
19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เวลาที่ ดูไบ ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 3 ชั่วโมง ** บริการอาหารค่ำบนเครื่อง ก่อนเครื่องลง 
ค่ำ เสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  Marquis หรือเทียบเท่า
 
: ดูไบ ~ อาบูดาบี ~ สุเหร่าหลวง ~ จุดชมวิว ชิคาโก บีช ~ เอมิเรตส์ พาเรด ~ Ferrari World ~ ดูไบ ~ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ~ ดูไบมอลล์ ~ น้ำพุเต้นระบำ  
เช้า ** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
- สุภาพสตรี
 : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป และ เตรียมผ้าสำหรับสำหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และ เสื้อแขนยาว

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางจากอาณาเขตเมืองดูไบ สู่อาณาเขตของเมือง อาบูดาบี Abu Dhabi เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก เมืองดูไบ ดูไบใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า Garden of Gulf หรือ อ่าวแห่งความเขียวขจี และมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนสวยงาม ท่ามกลางทะเลทราย นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosque หรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque สุเหร่าหลวง ประจำเมืองหลวงอาบูดาบี ซึ่ง ท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan หรือ ท่านชีคค์ บุคคลสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างใช้เวลารวมทั้งหมด 10 ปี ภายในสุเหร่าแห่งนี้มีพรมทอมือผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร ผลงานท้องถิ่นของชาวอาหรับโบราณ และ โคมไฟ Chandelier ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำ และทองแดงซึ่งถูกสั่งทำขึ้นพิเศษซึ่งภายหลังที่ท่านชีคค์สวรรคต ทางรัฐบาลจึงใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของท่าน Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan สุเหร่าแห่งนี้สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูงถึง 40,000 คน จากนั้น แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิว ชิคาโกบีช Chicago Beach หรือ Saadiyat Beach ที่ท่านชีคค์ สร้างขึ้นเป็นของขวัญแก่ชาวเมือง ผ่านชม เอมิเรตส์ พาเรด Emirates Palace ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศในเครือ GCC หรือ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ได้แก่ บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พระราชอาคันตุกะของท่านชีคค์ ปัจจุบันเป็นโรงแรมที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลเมืองอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม Kempinski เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯAUD ซึ่งมีความสวยงามดุจดั่งพระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร  โรงแรมแห่งนี้อยู่บนที่ดินของท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดี อีกเช่นกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดูไบ เพื่อขึ้นชมตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa หรือ เดิมชื่อ บุรจญ์ ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก ทอม ครูซ  จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตร แซงตึกไทเป 101 เรียบร้อย สูงกว่าตึกไทเป 101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก 2 ประมาณ 218 เมตร ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก บุรจญ์ ดูไบ เป็น บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์ อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ ออกแบบโดย เอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาใน ปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดย จอร์โจ อาร์มานี Giorgio Armani โดยเป็นโรงแรมอาร์มานี สำหรับ 37 ชั้นล่าง โดยชั้น 45 ถึง 108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์ โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงาน และ ชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญ ส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสาร นอกจากนี้ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยตึกนี้จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ที่ความเร็ว 18 ม./วินาที 65 ก.ม./ชม. , 40 ไมล์/ชม. โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป 101 ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที นำท่านช้อปปิ้งห้าง ดูไบ มอลล์ Dubai Mall เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจำลอง อาทิ เช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกา เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ภายในห้างจะมีส่วนของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สร้างโดยการใช้แผ่นอะคริลิค ในการประกอบตู้ปลาขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ถูกบันทึกลงในกิสเนสส์ เวิลล์ เรคคอร์ดส เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชมสัตว์น้ำนานาชนิดได้อย่างตระการตา ไม่รวมค่าเข้าชม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณหน้าห้างดูไบ มอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น. โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30 นาที จากจุดนี้ ถ่ายสามารถถ่ายรูปคู่กับตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ Burj Khalifa แบบเต็มตัวตึกอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Garden Inn Mina / JW Marriott  Marquis หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
: โครงการ The Palm ~ Atlantis Hotel ~ หาดจูเมร่าห์ ~ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ~ ตลาด Medinat Jumeirah Souk ~ ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD พร้อมรับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โครงการเดอะปาล์ม The Palm กับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งรถไฟMonorail MRT สู่สถานี Atlantis Hotel The Palm โครงการ The Palm เป็นโครงการมหัศจรรย์ที่คิดค้นการอยู่อาศัยในโลกอนาคตนับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ และภาคภูมิใจของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สร้างโดยการถมทะเลให้เป็นเกาะเทียม หากมองจากด้านบน จะเป็นรูปต้นปาล์ม โดยแบ่งเป็นเกาะเล็กๆ รวม 301 เกาะ บนเกาะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงาน ต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ระหว่างทางให้ท่านชื่นชมความสวยงามของภูมิประเทศ ริมอ่าวเปอร์เซีย และบรรยากาศรอบๆของโครงการ ที่สำคัญโครงการ The Palm แห่งนี้ ได้ถูกบันทึกให้เป็นส่วนหนึ่งบนแผนที่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ กับตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ Burj Al Arab หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ปัจจุบันเป็นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุดระดับโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง มีความสูง 321 เมตร หรือ 1,050 ฟุต ตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตร ริมอ่าวเปอร์เซีย ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ การก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว ส่วนหนึ่งก็ปิดให้เป็นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็นชั้นๆ สถาปนิกได้กล่าวว่า สิ่งก่อสร้างนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่า เฮาส์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ หรือ หอไอเฟล ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส และตึกบุรจญ์ อัล อาหรับ ก็ต้องการกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่นกัน นำท่านชมความหรูหราสไตล์อาหรับโบราณที่ตลาด Medinat Jumeirah Souk หรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะพื้นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ Premium มากมาย เช่น ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ำหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน ขนมหวาน ถั่วรสช็อกโกแลต เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางเพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต พิเศษ !! ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ 4 WD (โปรดเตรียมเครื่องแต่งกาย และ อุปกรณ์กันแดด เพื่อตะลุยทะเลทราย) ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแปลกใหม่ นั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า Desert Safari หรือ Sand Dunes ดื่มด่ำความโรแมนติกของบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงท่ามกลางทะเลทราย 
หมายเหตุ** สำหรับท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถ ล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือ ควรแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบก่อนไปทัวร์ทะเลทราย เพื่อขอรับยาแก้เมารถ กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด หลังกิจกรรม Desert Safari หรือ Sand Dunes เดินทางถึงแคมป์กระโจมสไตล์อาหรับ ท่ามกลางทะเลทราย สัมผัสวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง (เบดูอิน) โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุก เช่น Henna Tattoo ศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ , Shi Sha เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับ กลิ่นผลไม้นานาชนิด , Gala Baya ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ , รวมถึงสนุกสนานกับการขี่อูฐ เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไม่อั้น หรือ ท่านสามารถเลือก ชิมชาอาหรับ , อินทผาลัม , กาแฟ , น้ำอัดลม , น้ำผลไม้ การขี่อูฐ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง Belly Dance เป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ จากนั้นนำท่านกลับที่พัก
 
: Dubai Creek ~ Abra Taxi ~ ตลาดทอง ~ ตลาดเครื่องเทศ ~ ดูไบ ~ พิพิธภัณฑ์ดูไบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ Dubai Creek เป็นทะเลที่สร้างขึ้นโดยการขุดเข้ามาในชายฝั่ง เพื่อแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า นำท่านนั่ง เรือข้ามฟาก ที่ชาวเมืองดูไบเรียกกันว่า Abra Taxi ซึ่งเป็นเรือที่รับใช้ชาวเมืองดูไบมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเมืองดูไบแบบโบราณ ที่ไม่ว่าเมืองดูไบจะมีความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีระดับโลกมากเพียงใด แต่ก็ยังมีโอกาสได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ของคนท้องถิ่นโบราณอยู่จนถึงปัจจุบัน ข้ามฟากสู่ย่านตลาดเก่าของเมืองดูไบที่เรียกว่า Old Dubai Souk ที่อยู่ทางฝั่ง Bur Dubaiนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง Gold Souk ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก วางขายเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ขายเครื่องประดับทุกชนิด เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ มากมายกว่าร้อยร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ หรือ ใกล้กัน ให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเครื่องเทศ Spice Souk ที่ทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศ ไม้หอม อบเชย กระวาน กานหลู และ ถั่ว ชนิด และ คุณภาพต่างๆนับร้อยชนิดจากทั่วทุกมุมโลก มารวมไว้ที่ตลาดเครื่องเทศแห่งนี้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ Dubai Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2513 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การค้นพบงานศิลป์ ที่มีอายุถึง 4,000 ปี เรื่องราวการค้าขายมุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบน้ำมัน ท่านจะประทับใจกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณ 
เดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
15.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK370
 
: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
00.55 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 32,999 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ 32,999 บาท (มีเตียงเสริม)
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ปี) ท่านละ 32,999 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท

** กรุณาตรวจสอบวันเดินทาง และราคาแต่ละช่วงเวลาที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และค่าภาษีสนามบิน
ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2 คน)
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าสัมภาระท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 30 US เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)

การสำรองที่นั่ง

ส่งหน้าพาสปอร์ต เพื่อจองตั๋วเครื่องบิน และทำประกันภัยการเดินทาง
วางมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง กรณียังไม่ชำระเงิน ถือว่ายังไม่มีการจองเกิดขึ้น) ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัท

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ

LINE 02 056 7499
dtac 090 909 9499
AIS 084 451 5599
dtac 085 076 9955
LINE ChangnoiHoliday
facebook ChangnoiHoliday

การชำระเงิน ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร สาขา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ชื่อบัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางกะปิ 281-222873-1 บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ คืนเงินทั้งหมด
กรณียกเลิก 20 - 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
กรณียกเลิกน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว 1 รูป


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line :
changnoiholiday Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย  l  ทัวร์สวิส  l  ทัวร์โครเอเชีย  l  ทัวร์ฮ่องกง  l  ทัวร์ไต้หวัน  l  ทัวร์อังกฤษ  l  ทัวร์จอร์เจีย  l  ทัวร์จีน  l  ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์เกาหลี  l  ทัวร์บรูไน  l  ทัวร์ดูไบ  l  ทัวร์มัลดีฟส์  l  ทัวร์ยูเครน  l  ทัวร์อิตาลี  l  ทัวร์ดูบอล  l  รับทำวีซ่า