โปรแกรมทัวร์ในประเทศโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศรับทำวีซ่าเกี่ยวกับช้างน้อย ติดต่อช้างน้อย
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
  

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า

บริการจัดนำเที่ยวประเทศฮ่องกง-มาเก๊า แพคเกจทัวร์ฮ่องกงราคาถูก
ท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน ประเทศฮ่องกง เป็นหมู่คณะ หลากหลายเส้นทาง

ทัวร์ฮ่องกง

HK 001 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ (บินเช้า)

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 5,995

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 002 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ (บินบ่าย)

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 5,995

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 003 : ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

• เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 6,996

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 004 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เวเนเชี่ยน

• เดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 6,556

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 005 : ทัวร์จ๊าก..จ๊าก ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า

• เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 6,996

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 006 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ ฮมจFD

• เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 6,996

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 007 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 7,997

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 008 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า (บินบ่าย)

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 7,997

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 009 : ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

• เดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 2561
• ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 6,996

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 010 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 8,888

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 011 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

• เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

• เริ่มต้น ฿ 9,889

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 012 : ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 9,999

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 013 : ทัวร์ฮ่องกง เพียวๆ ลดทั้งเกาะ!!!

• เดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 9,999

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 014 : ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ แถม มาเก๊า

• เดินทาง : มี.ค - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

• เริ่มต้น ฿ 11,911

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 015 : ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า

• เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน

• เริ่มต้น ฿ 11,911

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 016 : ทัวร์ฮ่องกง เหมาๆ ไม่เข้าจีน

• เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 11,911

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 017 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลดทั้งเกาะ

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 12,221

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 018 : ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เจี๊ยก..เจี๊ยก

• เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 13,331

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 019 : ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เจี๊ยก..ก.ย.

• เดินทาง : ส.ค. - ก.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 13,331

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 020 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

• เดินทาง : พ.ค. - ก.ย. 2561
• ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 2,992

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 021 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

• เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 4,884

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 022 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

• เดินทาง : มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 4,884

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 023 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

• เดินทาง : พ.ค. - ก.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 4,994

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 024 : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

• เดินทาง : พ.ค. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 5,995

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 025 : ทัวร์มาเก๊า The Parisian จูไห่

• เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 8,899

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 026 : ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง (นอนฮ่องกง)

• เดินทาง : มิ.ย. - ก.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 9,899

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 027 : ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง (นอนฮ่องกง)

• เดินทาง : เม.ย. - มิ.ย. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 13,899

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 028 : ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ลดทั้งเกาะ

• เดินทาง : ก.ค. - ก.ย. 2561
• ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 8,558

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 029 : ทัวร์ฮ่องกง วันแม่ ไหว้พระ 9 วัด

• เดินทาง : 12 - 14 ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 15,888

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 030 : ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด

• เดินทาง : 29 - 31 ก.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 13,888

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 031 : ทัวร์ฮ่องกง สายบุญ ไหว้พระ 5 วัด

• เดินทาง : ก.ค. - ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 16,900

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง

HK 032 : ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

• เดินทาง : มิ.ย. - ส.ค. 2561
• ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

• เริ่มต้น ฿ 12,900

แชร์บน Facebook
สอบถาม & จองทัวร์


โปรโมชั่น !!! สำหรับลูกค้าที่จองทัวร์ผ่าน Facebook หรือ Line รับส่วนลดทันที 300 บาท ทุกที่นั่ง ทุกเส้นทาง
ยกเว้น โปรโมชั่น 1 แถม 1 หรือ โปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ กรุณาสอบถามก่อนจองทัวร์บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

บริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์เยอรมัน l ทัวร์สเปน l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์จางเจียเจี้ย l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์ซีอาน l ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ฮอกไกโด l ทัวร์เวียดนาม l ทัวร์ปากีสถาน l ทัวร์โมร็อกโก l ทัวร์ยูเครน