เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เกาะต่างๆ ในประเทศไทย
เทศกาลและงานประเพณี
พระธาตุประจำปีเกิด
แผนที่ประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติ
อุทยานประวัติศาสตร์
วนอุทยาน
Unseen in Thailand
กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์
จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกงไต้หวัน
ตุรกี อินเดีย เนปาล ภูฏาน
คุยกันสดๆ
E-mail : info@changnoi-holiday.com
Hot line : 08 4451 5599
09.00 น. - 17.00 น.

กัมพูชา
Cambodia

ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมืองหลวง พนมเปญ
ภาษาราชการ ภาษาเขมร
พื้นที่ 181,035 ตร.ก.ม.
สกุลเงิน เรียล (KHR)
เขตเวลา UTC+7
รหัสโทรศัพท์ +855

     กัมพูชา (Cambodia) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนที่กวางที่สุดจากทิศตะวันออก ไปตะวันตก 580 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้ 450 กิโลเมตร

     ทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย
     ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย
     ทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว
     ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม

     ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด และ 4 เทศบาล
     1. บันทายมีชัย / บันเตียเมียนเจย
     2. พระตะบอง / บัดด็อมบอง
     3. กำปงจาม / ก็อมปวงจาม
     4. กำปงชนัง / ก็อมปวงชนัง
     5. กำปงสปือ / ก็อมปวงสปือ
     6. กำปงธม / ก็อมปวงต็วม
     7. กำปอด / กำโพธิ
     8. กันดาล / ก็อนดาล
     9. เกาะกง / เกาะฮฺกง
     10. แกบ
     11. กระแจะ
     12. มณฑลคีรี / ม็อนด็อลกิรี
     13. อุดรมีชัย / โอดดาร์เมียนเจีย
     14. ไพลิน
     15. พนมเปญ / พนุมเป็ญ
     16. สีหนุวิลล์ / กรุงพระสีหนุ / ก็อมปงโซม
     17. พระวิหาร / เปรียะฮ์วิเหียร์
     18. โพธิสัตว์ / โพธิ์ซัด
     19. เปรยแวง
     20. รัตนคีรี
     21. เสียมราฐ / เสียมเรียบ
     22. สตึงแตรง
     23. สวายเรียง
     24. ตาแก้ว

     ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม กัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัม ที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

     ยอดเขาสูงที่สุดของกัมพูชาคือ พนมอาออรัล สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,813 เมตรทิศเหนือของกัมพูชามีเขตแดนติดกับประเทศไทยระยะทางยาว 750 กิโลเมตร ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก และเทือกเขาบรรทัดกั้น

     กัมพูชาเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันป่าไม้ลดลงอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่ากับบริษัทเอกชนจากประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น

     กัมพูชามีอากาศมรสุมเขตร้อนเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม
ฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
ฤดูแล้ง เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน-เมษายน
เดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุด
เดือนมกราคมมีอุณหภูมิต่ำที่สุด
เดือนตุลาคมมีฝนตกชุกที่สุด

     รัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ

บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด
23/328   นวมินทร์ 68   นวมินทร์   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม   กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 944 7356 โทรสาร 02 944 7357 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ออกไปหา ไม่มีทางเจอ
ทัวร์นครวัด ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เกาหลี ทัวร์พม่า ทัวร์บาหลี ทัวร์อินเดีย ทัวร์เนปาล ทัวร์ฮานอย ทัวร์ซาปา ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์เชียงราย ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์จอร์แดน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ปราก ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง ทัวร์สเปน ทัวร์ยุโรป รับทำวีซ่า