ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


รับทำวีซ่าไต้หวัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
  • นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • กรณีไม่ได้เดินทางไปกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหนังสือรับรองการออกค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือน
   • กรณีเด็กเล็กเดินทางกับผู้ปกครอง ต้องมี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งพ่อและแม่
  • กรณีไม่ได้ทำงาน หรือเป็นฟรีแลนซ์ เขียนหนังสือชี้แจง ว่าปัจจุบันทำอะไร ก่อนหน้านี้ทำงานที่ไหน แหล่งที่มาของรายได้จากไหน หากมีหนังสือรับรองการทำงานของที่เก่าเหลืออยู่ กรุณาแนบมาด้วย
 5. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. เข้าไปกรอกข้อมูล ที่เว็บไซต์ https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_MRVWeb/subroot/MRVWeb0_form.jsp
  พิมพ์แบบฟอร์มออกมา์ แล้วเซ็นต์ชื่อที่หน้า 2 (วีธีกรอกข้อมูลอยู่ด้านล่าง)

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)

ประเภท ค่าธรรมเนียมวีซ่า ด่วน 2 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกครั้งเดียว 1,700 2,550
  ประเภทเข้าออกหลายครั้ง 3,400 5,100

อัตราค่าบริการ (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)

จำนวน ค่าบริการ/เล่ม*
  1 เล่ม 1,000
  2 เล่มขึ้นไป 500

การชำระเงิน ท่านสามารถชำระค่าบริการทำวีซ่าผ่านบัญชีนี้เท่านั้น

 
ธนาคาร
สาขา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
ชื่อบัญชี
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ บางกะปิ
732-2-28295-4
ภาณุพงศ์ เกษรสิทธิ์

* หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวม ธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร (รับ-ส่ง นอกเส้นทาง ราคาเริ่มต้น 300 บาท)
 • ค่าบริการส่ง EMS กลับ ครั้งละ 100 บาท
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 300 บาท
 • เพื่อความสะดวก กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ส่งเอกสารมาที่

" บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด 23/328 ซ.นวมินทร์ 68 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 "

 • สอบถามเพิ่มเติม โทรฯ 085 076 9955 หรือ Line ID : @ChangnoiHoliday (กรณีติดต่อทาง Line เราจะแจ้งให้ท่านทราบทุกขั้นตอน)

วิธีกรอกข้อมูลวีซ่าไต้หวัน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 Line : changnoiholiday Facebook : ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์อินเดีย l ทัวร์สวิส l ทัวร์โครเอเชีย l ทัวร์ฮ่องกง l ทัวร์ไต้หวัน l ทัวร์อังกฤษ l ทัวร์จอร์เจีย l ทัวร์จีน l ทัวร์กัมพูชา l ทัวร์เกาหลี l ทัวร์บรูไน l ทัวร์ดูไบ l ทัวร์มัลดีฟส์ l ทัวร์ยูเครน l ทัวร์อิตาลี l ทัวร์ฟิลิปปินส์ l ทัวร์มาเก๊า l ทัวร์ศรีลังกา l ทัวร์แคนาดา l ทัวร์นิวซีแลนด์ l ทัวร์ออสเตรเลีย l ทัวร์ดูบอล l รับทำวีซ่า l ทัวร์เขาสก l ทัวร์หลีเป๊ะ l ทัวร์น่าน l ทัวร์สิมิลัน l ทัวร์พีพี l ทัวร์ภูกระดึง l ทัวร์ภูสอยดาว l ทัวร์เชียงคาน l ทัวร์สามพันโบก l ทัวร์ทีลอซู l ทัวร์ปาย