ติดต่อช้างน้อยเกี่ยวกับช้างน้อยรับทำวีซ่าโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโปรแกรมทัวร์ในประเทศ


รับทำวีซ่าไต้หวัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าไต้หวัน

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
 3. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  • ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมสำเนา 1 ชุด
  • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
  • นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
   • กรณีไม่ได้เดินทางไปกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหนังสือรับรองการออกค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือน
   • กรณีเด็กเล็กเดินทางกับผู้ปกครอง ต้องมี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งพ่อและแม่
  • กรณีไม่ได้ทำงาน หรือเป็นฟรีแลนซ์ เขียนหนังสือชี้แจง ว่าปัจจุบันทำอะไร ก่อนหน้านี้ทำงานที่ไหน แหล่งที่มาของรายได้จากไหน หากมีหนังสือรับรองการทำงานของที่เก่าเหลืออยู่ กรุณาแนบมาด้วย
 5. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หลักฐาน การจองตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม
 7. สำเนาบัตรประชาชน
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. เข้าไปกรอกข้อมูล ที่เว็บไซต์ https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_MRVWeb/subroot/MRVWeb0_form.jsp
  พิมพ์แบบฟอร์มออกมา์ แล้วเซ็นต์ชื่อที่หน้า 2 (วีธีกรอกข้อมูลอยู่ด้านล่าง)

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)

ประเภท ค่าธรรมเนียมวีซ่า ด่วน 2 วันทำการ
  ประเภทเข้าออกครั้งเดียว 1,700 2,550
  ประเภทเข้าออกหลายครั้ง 3,400 5,100

อัตราค่าบริการ (วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว)

จำนวน ค่าบริการ/เล่ม*
  1 เล่ม 1,000
  2 เล่มขึ้นไป 500

การชำระเงิน ท่านสามารถชำระค่าบริการทำวีซ่าผ่านบัญชีนี้เท่านั้น

 
ธนาคาร
สาขา
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
ชื่อบัญชี
กสิกรไทย
เดอะมอลล์ บางกะปิ
732-2-28295-4
ภาณุพงศ์ เกษรสิทธิ์

* หมายเหตุ

 • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าบริการข้างต้นไม่รวม ธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่ารับ-ส่งเอกสาร (รับ-ส่ง นอกเส้นทาง ราคาเริ่มต้น 300 บาท)
 • ค่าบริการส่ง EMS กลับ ครั้งละ 100 บาท
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 5 วันทำการ
 • กรณีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 300 บาท
 • เพื่อความสะดวก กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • ส่งเอกสารมาที่

" บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด 23/328 ซ.นวมินทร์ 68 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 "

 • สอบถามเพิ่มเติม โทรฯ 085 076 9955 หรือ Line ID : @ChangnoiHoliday (กรณีติดต่อทาง Line เราจะแจ้งให้ท่านทราบทุกขั้นตอน)

วิธีกรอกข้อมูลวีซ่าไต้หวัน


บริษัท ช้างน้อย ฮอลิเดย์ จำกัด

23/328   ซ.นวมินทร์ 68   คลองกุ่ม   บึงกุ่ม    กทม.  10240
โทรศัพท์ 02 056 7499 E-mail :
changnoi-holiday@hotmail.com Facebook :
ChangnoiHoliday
Copyright © 2552 Changnoi Holiday Co., Ltd. All rights reserved. Powered by Lakkai Cyber

ริการจัดนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ทุกที่ ที่คุณอยากไป ในราคาที่คุณกำหนดได้
ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์อินเดีย ทัวร์ฮานอย ทัวร์ทีลอซู ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ยี่เป็ง ทัวร์น่าน ทัวร์กระบี่ ทัวร์สิมิลัน ทัวร์สเปน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฮังการี ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์ซีอาน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ฮอกไกโด รับทำวีซ่า ทัวร์ภูกระดึง ทัวร์ลี่เจียง รับทำวีซ่าจีน ทัวร์พม่า ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิส ทัวร์เวียดนาม